જન્મદિવસ મુબારક

બેઠકના સર્વે સર્જકો સપનાબેનને જન્મદિવસ ને વધામણા આપે છે.

આપની કલમ અવિરત લખતી રહે અને અમે વાંચતા રહીએ તેવી શુભકામના

જન્મદિવસ એટલે?
એક કેલેન્ડરનું પાનું
ફાડીને ફેંકી દો
પણ એ તામારા
હ્ર્દય પર અને તમારી જન્મપત્રિકા
પર એક વધારે વરસનો થપ્પો
લગાવી જાય છે!!
તમે હસતાં મોઢે
નવાં વર્ષની શુભેચ્છા
સ્વિકારતા જાઓ -સપના વિજાપુરા

5 thoughts on “જન્મદિવસ મુબારક

  1. જન્મ દીવસની અઢળક શુભેચ્છાઓ અને હાર્દીક અભીનન્દન…

    Like

  2. જન્મ દીવસની અઢળક શુભેચ્છાઓ અને હાર્દીક અભીનન્દન…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.