વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ


મને વ્હાલી,
મારી મા, દેવી મા,માતૃભૂમિ, માતૃભાષા,
માતૃભાષા મારી ઓળખ છે.
મારી આન અને શાન છે.
માતૃભાષાની ભીતરમાં ખીલેલું પુષ્પ ક્યારેય કરમાતું નથી.
તે તેની સુવાસ સ્વરૂપે સદાય સુગંધિત બનીને વિશ્વમાં પમરાય છે.
મને ગૌરવ છે મારી માતૃભાષાનો .
સૌને વિશ્વ માતૃભાષા દિવસની હાર્દિક શુભકામના.