વર્લ્ડ કપકી નીકળી સવારી

માનવંતા મિત્રો,    આદરણીય વડીલો,

જય હો …. જય હો… જય હો..

વિશ્વ કપ વિજેતા ભારતીય ટીમને લાખ લાખ અભિનંદન સાથે કરોડો ભારતીય જનોને ખુબ અભિનંદન

સાથે ખુબ વધાઇ

દર વખતની  જેમ  આપણાં શીઘ્ર કવિ ગોવિંદભાઈ એ ત્વરિત

કવિતા બનાવી છે . તો માણો

 


 

વર્લ્ડ કપકી નીકળી સવારી

વર્લ્ડ કપકી નીકલી સવારી દેખ રહી હે દુનિયા સારી

પૂરી હુઈ  આશ હમારી વર્લ્ડ કપકી નીકલી હે સવારી

અઠ્ઠાવીસ સાલ બાદ  પરચમ લહેરાયા

વાહ ધોની  સેનાને ક્યા કરતબ દિખાયા

ઝૂમ ઉઠી જનતા સારી વર્લ્ડ કપકી નીકલી હે સવારી

ચેમ્પિયનકો ચટકા પાકિસ્તાનકો પટકા

વાનખેડેમેં રાવણકો ભી  દિયા હે ઝટકા

ફાયનલમેં જીત હમારી વર્લ્ડ કપકી નીકલી હે સવારી

એક તરફ  હે  જનતા એક તરફ લંકા

દુસરી તરફ ધોની સેનાકા  બજા ડંકા

પૂરી હુઈ આશ શતકોધારી વર્લ્ડ કપકી નીકલી હે સવારી

ત્યાસીકે ધુરંધરોને દી હે બધાઈ

આશિષ દેતે હે ટીમકો હમ ભાઈ

દેખી  વિશ્વવિજેતાકી ખુમારી વર્લ્ડ કપકી નીકલી હે સવારી

નભ જગ  સમન્દર  ત્રિરંગા લહરાયા

હર જન જન કે દિલકો ખુબ ભાયા

ખુશી હે  હિમાલયસે ભારી વર્લ્ડ કપકી નીકલી હે સવારી

હરખી  મૈયા  માં ભારતી મુકુટ ધારી

એકસો ઈકીસ કરોડકી  જનતા સારી

જય હો  ગગન ચિચિયારી વર્લ્ડ કપકી નીકલી હે સવારી

==============================================

સ્વપ્ન જેસરવાકર    ( ગોવિંદ પટેલ )

જુઓ વર્લ્ડ કપની વેળા થઈ

મિત્રો ,
જેમ આપણી ગુજરાતી ભાષા આપણુ ગૌરવ છે તેમ cricket  પણ આપણુ ગૌરવ છે .. તો મિત્રો આજે એક  સુંદર કવિતા લાવી છું ..સ્વપ્ન જેસરવાકર   ( ગોવિંદ પટેલ )ની ..વાંચીને ચોગ્ગા છગ્ગા  મારવાનું મન થશે . અને હા દઈ,ભઇ,કઈ ,લઇ ,જઇ ,થઇ નો પ્રાસ એટલો સુંદર બેસાડ્યો છે કે આપને પણ જોડાવાનું મન થાય .. 

રાણી  રાજના એ બધા કંઈ, બતાવી દો બધા એક થઇ

બાપુની દાંડીએ નાસ્યા ગઈ,ખેરવજો એમની  દાંડી અંઈ..

આવી સુરાતન ચડે એવી પંક્તિ  વાંચી વર્લ્ડ કપને જીતી ને લાવવાનું જોમ ચડ્યા વગર ન  જ રહે …તો ચાલો વર્લ્ડ કપને કવિતામાં માણીએ. અને શબ્દોથી ચોગ્ગા છગ્ગામારતા આપણાં કવિને comment  થી આપણાં બ્લોગ પર વધાવી એ ….

જુઓ વર્લ્ડ કપની વેળા થઈ, જાગોને મારા ધોની ભઈ

થાકનાં બહાનાં  ચાલશે નંઈ, જાગોને મારા ધોની ભઈ

હાથમાં બેટ બોલ  લઇ, ફરકાવો પતાકા ભારતની ભઈ

મામા માસીના સામે છે ભઈ એમને પટકો હાર જ દઈ

રાણી  રાજના એ બધા કંઈ, બતાવી દો બધા એક થઇ

બાપુની દાંડીએ નાસ્યા ગઈ,ખેરવજો એમની  દાંડી અંઈ

બન્ટી બબલીના સહોદર સઈ, રોજ કનડતા અમને રઈ

રોજ ફોલી ખાતા ઉંદર   થઇ, બતાવો એમની જગા કંઈ

ત્રિરંગાના તણખા વેરો અંઈ,ચોગ્ગા છગ્ગા કેરી ચોટ દઈ

ખુબ કમાયા છો ભારત મંઈ ,કરજ ચુકવવાની વેળા  થઇ

ત્યાસીના વર્ષને દોહરાવો  અંઈ, અગિયારનું  યાદગાર ભઈ

અબાલ વૃદ્ધની એક ઈચ્છા અંઈ, લાવો વર્લ્ડ કપને જીતી જઈ