આપ સર્વે ને મારી શુભકામના.

મિત્રો તમે તો જાણો છો  નવા વર્ષ સાથે  એક નવી શરૂઆત થાય છે.કારણ   નવા વર્ષના  પહેલા કિરણમાં   કૂંપળ જેવી નજાકત  હોય છે . જેમ વળશું તેમ જિંદગી આપણી વળશે..

નુંવું  વર્ષ વધાઈ લઈને આવે છે.

જો ગયા  ઉસપર ક્યાં રોના ,

જો આ રહા એ ઉસે સજા લો

મેરે દોસ્ત ગલે લગાલો

ભૂતકાળ ભૂલવામાં મજા છે .પરંતુ હું કહું છું .પાછલા વર્ષની એવી પળોને યાદ રાખોજો …
જે તમે માણી હોય ઉજવી હોય ,અને મહેસુસ કરી હોય …
નફરતને ભૂલી પ્રેમને યાદ રાખજો..મિત્રો મહાન વ્યક્તિ સંકલ્પ કરવામાં પાછા નથી પડતા..
તો આપણે માત્ર ઈચ્છાઓ શા માટે કરીએ .
તો ચાલો નવી શરૂઆત સાથે
જિંદગીમાં પણ કંઈ નવીનતા ઉમેરાવા  નવા વર્ષની શરૂઆત સંકલ્પથી  કરીએ

મારી જિંદગી હું પૂરી ભવ્યતાથી જીવીશ..

મારી જિંદગી હું પૂરી ભવ્યતાથી જીવીશ ,હું પાછલા વર્ષની એવી પળોને યાદ રાખીશ ..
જે મે માણી હોય ઉજવી હોય ,અને મહેસુસ કરી હોય …
નફરતને ભૂલી માત્ર પ્રેમને યાદ ..રાખીશ
કોણ શું કરે છે ? કેમ નથી કરતુ .? એ બુદ્ધિની દલીલને બાજુમાં મૂકી .
હું જિંદગીના દરેક  પ્રશ્નને હળવાશથી લઈશ ,સંજોગો કે બહાનાં નો સહારો લઇ મારો બચાવ નહિ કરું  ..જન્મ ,બાળપણ ,જુવાની વૃદ્ધાવસ્થા અને મૃત્યુ એ જિંદગીના ક્રમ છે .

આ જિંદગીની વાસ્તવિકતાને સ્વીકારિશ  ..
સહજ થઇ જઈશ ,,,,મારો  સંકલ્પ એ સફળતાની નિશાની છે .
માટે હું જિંદગીની કોઈ ક્ષણ હું વેડફીશ નહીં..
 હું દરેક ક્ષણ જીવીશ, કારણ કે જિંદગી જીવવા માટે છે, કારણ કે જિંદગી ખૂબસૂરત છે
જિંદગી મારી રાહ જુએ છે, માટે હું એને  અંત સુધી માણીશ..
જિંદગીને ખૂબ પ્રેમ કરીશ .. અને સપના પણ જોઈશ.
જે નથી કર્યું તે કરીશ  .
જિંદગીને પાણીના વ્હેણ ની જેમ વહેવા દઈશ
મારી  ઉંમર  સાથે મારી ભવ્યતાને જાળવીશ    અને માણીશ ..
  પૂરેપૂરી આખેઆખી, સંપૂર્ણ અને સુંદર જિંદગી

મારી જિંદગી હું પૂરી ભવ્યતાથી જીવીશ જીવીશ ….

                                                      આપ સર્વે ને મારી શુભકામના.