Tag Archives: બેઠક

૧૧ – કહેવત-ગંગા – કલ્પના રઘુ

ઓળખાણ મોટી ખાણ છે ઓળખાણ એટલે ઓળખ, પિછાણ, પરિચય, જામીન. ઘણી વ્યક્તિઓને સહજતાથી કોઈની ઓળખાણ વટાવવાની કોઠાસૂઝ હોય છે. મારી એક મિત્ર છે કલાબેન. એ જયાં જાય ત્યાં તેમને કોઈ ને કોઈ ઓળખીતું મળી રહે. તેમના વાક્ચાતુર્યથી તે સૌને પોતાના … Continue reading

Posted in કલ્પનારઘુ, કહેવત-ગંગા | Tagged , , , , , , | 4 Comments

૯ – કહેવત-ગંગા – કલ્પના રઘુ

ધરમીને ઘેર ઘાડ, અધરમીને ઘેર વિવાહ ધરમીને ત્યાં ધાડ અને અધરમીને ઘેર કુશળ એટલે નીતિમાન માણસોને દુઃખ અનુભવવું પડે છે જ્યારે અનીતિવાળા માણસો આનંદ કરે છે. આ વાત કર્મનાં સિધ્ધાંતની બિલકુલ વિરુધ્ધ છે. ભલા ધર્મનું આચરણ કરનાર ક્યારેય દુખી હોઈ … Continue reading

Posted in કલ્પનારઘુ, કહેવત-ગંગા | Tagged , , , , , , | 4 Comments

૮ – કહેવત-ગંગા – કલ્પના રઘુ

કોઠી ધોયે કાદવ નિકળે કહેનારે સરસ કહ્યું છે, જીવનમાં ક્યારેક સોનાની દાબડીમાંથી પથરા મળે છે તો ક્યારેક ફાટ્યાં-તૂટ્યાં ચીથરાંમાં કિંમતી રત્ન વીંટાળેલું મળી જતું હોય છે પરંતુ કોઠી ધોઈને તો કાદવ જ નીકળે. કોઈપણ વસ્તુમાં ઝાઝા ઊંડા ઉતરીએ તો કોઠી … Continue reading

Posted in કલ્પનારઘુ, કહેવત-ગંગા | Tagged , , , , , , | 8 Comments

૭ – કહેવત-ગંગા – કલ્પના રઘુ

ઊંટનાં અઢારે વાંકા ૨૦૧૮ની સાલ પૂરી થવા જઈ રહી છે ત્યારે ૧૮નો આંકડો મને આ કહેવતની યાદ અપાવતાં બાળપણમાં ધસડી જાય છે. ખરે બપોરે અંગ દઝાડતી ગરમી, જેની છાતીમાંથી ફાટફાટ થતી હોય તેવા રણમાં દોડે જતું ઊંટ, સામે આવી જાય … Continue reading

Posted in કલ્પનારઘુ, કહેવત-ગંગા | Tagged , , , , , | 9 Comments

૬ – કહેવત-ગંગા – કલ્પના રઘુ

ત્રેવડ ત્રીજો ભાઇ ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે “ત્રેવડ ત્રીજો ભાઇ”. ત્રેવડએટલે આપણા બજેટમાંથી જે કાંઇ આવક હોય એનો એવી રીતે ઉપયોગ કરવો જેનાથી ભવિષ્યની મુશ્કેલીઓનોસામનો કરવામાં સરળતા રહે. પરીવાર નિયોજનનાં યુગમાં ત્રીજો ભાઇ હોવાની શક્યતા ઓછી હોયછે અને કળિયુગને કારણે … Continue reading

Posted in કલ્પનારઘુ, કહેવત-ગંગા | Tagged , , , , , , | 5 Comments

૫ – કહેવત-ગંગા – કલ્પના રઘુ

ચાર મળે ચોટલા તો ભાંગે કંઇકનાં ઓટલા આ કહેવત સ્ત્રીને અનુલક્ષીને બોલાયેલી હતી. સ્ત્રી સ્વભાવ પર સીધો ઘા કર્યો છે. ચાર ચોટલા એટલેકે એકથી વધુ સ્ત્રી ભેગી થઇને કંઇક લોકોનાં ઓટલા એટલેકે ઘર-સંસાર ભંગાવે કે તેમાં આગ લગાડે. હા, પહેલાંનાં … Continue reading

Posted in કલ્પનારઘુ, કહેવત-ગંગા, Uncategorized | Tagged , , , , , , | 4 Comments

અભિવ્યક્તિ -૬-છેકી શકો તો છેકો!

છેકી શકો તો છેકો! પેન્સિલ સાથે ‘છેકરબ્બર’ની શોધ ૧૮૫૮માં થઇ’તી. પેન્સિલને છેડે પતરામાં મઢેલા ગુલાબી રંગના એ રબ્બરથી અમે ભૂલો છેકતાં છેકતાં સુધરતા ગયા’તા. સ્કૂલિંગ દરમ્યાન ક્યારેક પેન્સિલથી ભાર દઈને લખતાં લખતાં અમારી વચલી આંગળીમાં ખાડો પડી જતો. રબ્બર કે … Continue reading

Posted in અનુપમ બુચ, અભિવ્યક્તિ, નિબંધ, Uncategorized | Tagged , , | 1 Comment

અભિવ્યક્તિ -૨-થેપલાં શાક અનુપમભાઈ બુચ

થેપલાં શાક: પિકનિક થી પ્રાર્થના સભા. આપણા રસોડામાં દેશ-વિદેશની વાનગીઓ ઘૂસી ગઈ, સત્તર રાજ્યો અને સાત દેશના નામે રેસ્ટોરાં ઘમધધતી થઇ ગઈ. ઘેર ઘેર અવનવી રેસિપિઓ મઘમઘે છે. અરે, ગામેગામ ફૂટપાથ ઉપર ઢોસા ઉતરે છે, ‘ફલાફલ’ની બોલબાલા છે. ઈ બધું … Continue reading

Posted in અનુપમ બુચ, અભિવ્યક્તિ, નિબંધ | Tagged , , | 7 Comments