ગાંધી બાપુનું નામ ગગને ગાજે!

મિત્રો 
   
બીજી ઓક્ટોબરનો દોર આગળ ચલાવતા …..
ગાંધી હજી જીવે છે  અને નવી પેઢીમાં આપણે જીવાડવાના છે રેટીંયો,સત્યાગ્રહ ,ઉપવાસ કે  દાંડીકુચ ભલે ભુલાઈ  ગયા હોય ભલે નવા જમાના સાથે બધું બદલાઈ ગયું હોય પણ ગાંધીજી  હતા અને રહશે… એ સત્ય છે અને સત્ય કયારે બદલાતું નથી  જ્યાં સત્યનો આગ્રહ છે ત્યાં ગાંધી છે ગાંધીજી જીવંત સત્ય સ્વરૂપ હતા  ગાંધી હજી લોકોના દિલમાં છે ગાંધીજી  કયાં નથી ?નવી પેઢી ની 10 વર્ષની છોકરીના સવાલમાં ગાંધી જીવે છે સત્યને જાણવાની જીજ્ઞાસા માં ગાંધી જીવે છે। … આજે ફૂલવતી બેને એમના ગુરુની કલમેં લખેલી કવિતા મોકલી છે જે વાંચ્યા પછી ખાતરી થઇ જશે……  તો મિત્રો ચાલો ગમતાનો ગુલાલ કરીએ ખાસ જાણવાનું કે ફૂલવતી બેનને આ કવિતા રજુ કરવા માટે શાળામાં ઇનામ મળ્યું હતું  

ગાંધી બાપુનું નામ ગગને ગાજે!

ગાંધી બાપુનું નામ ગગને ગાજે!

ગગને ગાજે ને વિશ્વ હૈયે રાચે …..ગાંધી બાપુનું નામ

સત્ય અહિંસા ના શસ્ત્રે જંગ કઈક ખેલીયા,

ભારત માતાની મુક્તિ ને કાજે ……ગાંધી બાપુ નું નામ

અર્પ્યુતું જીવન આ સેવા માં દેશની

પીડીત દલીત હરીજન ને કાજે …….ગાંધી બાપુનું નામ

હિન્દુ મુસલમાન ઐકય કાજ પ્રાણ અર્પીને

ચાલી ગયા એ દિવ્ય પંથે આજે …….ગાંધી બાપુનું નામ

તકલી નાં તાન માં ને રેંટીયાના ગાન માં

આજે એ ” મોહન ની વેણુ વાજે ” ….ગાંધી બાપુ નું નામ

ભારત નો ભાગ્ય વિધાયક એ ભગવાન શો,

લાવ્યો સ્વાતંત્ર હીંદ મૈયા કાજે ……ગાંધી બાપુ નું નામ

હરદમ હસતી એ હેતમુર્તી જગ સંત ની

ભારત વાસી ને હૈયે હૈયે રાચે …….ગાંધી બાપુ નું નામ

વ્યોમ લિખિત તારાંકિત દીવ્યલેખ વાંચજો

અમ્મર છે ગાંધી બાપુ અવની પાટે …. ગાંધી બાપુ નુ નામ

વંદન હો લાખ લાખ જગના એ સંતને

” વિષ્ણુ ” હૈયામાં સદા બાપુ બીરાજે . .. .ગાંધી બાપુ નું નામ
ગાંધી બાપુનું નામ ગગને ગાજે!

ગગને ગાજે ને વિશ્વ હૈયે રાચે …..ગાંધી બાપુનું નામ

સત્ય અહિંસા ના શસ્ત્રે જંગ કઈક ખેલીયા,

ભારત માતાની મુક્તિ ને કાજે ……ગાંધી બાપુ નું નામ

અર્પ્યુતું જીવન આ સેવા માં દેશની

પીડીત દલીત હરીજન ને કાજે …….ગાંધી બાપુનું નામ

હિન્દુ મુસલમાન ઐકય કાજ પ્રાણ અર્પીને

ચાલી ગયા એ દિવ્ય પંથે આજે …….ગાંધી બાપુનું નામ

તકલી નાં તાન માં ને રેંટીયાના ગાન માં

આજે એ ” મોહન ની વેણુ વાજે ” ….ગાંધી બાપુ નું નામ

ભારત નો ભાગ્ય વિધાયક એ ભગવાન શો,

લાવ્યો સ્વાતંત્ર હીંદ મૈયા કાજે ……ગાંધી બાપુ નું નામ

હરદમ હસતી એ હેતમુર્તી જગ સંત ની

ભારત વાસી ને હૈયે હૈયે રાચે …….ગાંધી બાપુ નું નામ

વ્યોમ લિખિત તારાંકિત દીવ્યલેખ વાંચજો

અમ્મર છે ગાંધી બાપુ અવની પાટે …. ગાંધી બાપુ નુ નામ

                                         વિષ્ણુપ્રસાદ પંડ્યા