Tag Archives: કલ્પનારઘુ

૪૨ – શબ્દના સથવારે – પાત્ર – કલ્પના રઘુ

પાત્ર પાત્ર એટલે ઠામ, વાસણ. નદી કે તળાવ વગેરેનું પટવાળું તળ (જેમાંથી પાણી વહ્યે જતું હોય), ભાઠું, નદીનાં ૨ કાંઠા વચ્ચેનો પટભાગ, કથા કે વાત (નાટકાદિ)માં આવતી કોઇપણ વ્યક્તિ, અભિનેતા, નટ, નાટ્યરચનામાં તે તે કૃતિમાંની તે તે વ્યક્તિનો અભિનય માટેનો … Continue reading

Posted in કલ્પનારઘુ, શબ્દના સથવારે, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | 12 Comments

૨૪ – શબ્દના સથવારે – નનામી – કલ્પના રઘુ

નનામી નનામી એટલે ઠાઠડી,મરણ ખાટલી, અરથી, વંજુશય્યા એટલે કે શબને લઇ જવાની વાંસની એક બનાવટ. નામ વગરની વસ્તુને પણ નનામી કહેવાય. નામ વિનાનું વાહન એટલે નનામી. અંગ્રેજીમાં એને ‘bier’ કહે છે. વ્યક્તિ જન્મે ત્યારે નામ વગરની હોય છે અને મૃત્યુ … Continue reading

Posted in કલ્પનારઘુ, શબ્દના સથવારે, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | 6 Comments

૨૩ – શબ્દના સથવારે – રવૈયો – કલ્પના રઘુ

રવૈયો રવૈયો એટલે દહીં વલોવવાનો વાંસ, માખણ કાઢવાનું યંત્ર, વલોણું. નાના રવૈયાને રવઇ, વલોણી, ઝેરણી, છાશ કરવાનું વતરણું, રવેણી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અંગ્રેજીમાં તેને blender, churnner કહેવાય છે. રવૈયાનો બીજો અર્થ રીત-રીવાજ એટલે કે custom થાય છે. વલોણાંમાં મૂતરવું … Continue reading

Posted in કલ્પનારઘુ, શબ્દના સથવારે, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | 7 Comments

૨૨ – શબ્દના સથવારે – સમય – કલ્પના રઘુ

સમય સમય એટલે વખત, કાળ, મોસમ, લાગ, અવસર, સંજોગ, સંકેત, પ્રતિજ્ઞા, વદાડ કે શાળાનો પીરિયડ થાય છે. અંગ્રેજીમાં તેને ‘time’, ‘period’ કહે છે. સમયના કોષ્ટકમાં સેકન્ડ, મીનીટ, કલાક, દિવસ, મહિના, વર્ષનો સમાવેશ થાય છે. કોઇ બે સ્થળ વચ્ચેનું અંતર કાપવામાં … Continue reading

Posted in કલ્પનારઘુ, શબ્દના સથવારે, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | 6 Comments

કલ્પનાબેનને જન્મદિવસની વધાઈ

જન્મદિવસે આ દોસ્તીનો આ ગજરો મુબારક         રાધાની ધારા મુબારક નારી શક્તિ તને મુબારક શબ્દજ્યોતી,શબ્દ મુબારક કલ્પના ની કલ્પના મુબારક કલમની, હરણફાળ મુબારક ગુર્જરી,ગુજરાતણ મુબારક રઘુની કલ્પના તને મુબારક ગુણીજનના વ્હાલ મુબારક મધુરા શબદનો રસથાળ મુબારક છો … Continue reading

Posted in કલ્પનારઘુ | Tagged , , , , , , | 5 Comments

૨૧ – શબ્દના સથવારે – ટપાલ – કલ્પના રઘુ

ટપાલ ટપાલ શબ્દ ‘ટપ્પો’ પરથી આવ્યો. ડાક, પત્ર, ચિઠ્ઠી, કાગળ, પોસ્ટકાર્ડ, અંતરદેશીય, પરબીડીયુ એટલે ટપાલ. અંગ્રેજીમાં તેને ‘Post’ કે ‘Mail’ કહેવાય. જેમાં પત્રો નંખાય તેને ટપાલપેટી કહેવાય. ટપાલને, જે તે વ્યક્તિ સુધી પહોંચાડનારને ડાકીયા, ટપાલી કે પોસ્ટમેન કહેવાય. આ માટેની … Continue reading

Posted in કલ્પનારઘુ, શબ્દના સથવારે, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | 6 Comments

૨૦ – શબ્દના સથવારે – કામધેનુ – કલ્પના રઘુ

કામધેનુ કામધેનુ એટલે ઇચ્છા પૂરી કરનારી ગાયમાતા. કામ એટલે ઇચ્છા અને ધેનુ એટલે ગાય. કામધેનુ એ સમુદ્રમંથન વખતે નિકળેલા ચૌદ રત્નોમાંનુ એક રત્ન છે. જેનામાં કલ્પવૃક્ષની જેમ યાચકની સર્વ ઇચ્છા પૂરી કરવાની શક્તિ હતી. જેમ દેવોમાં વિષ્ણુ, નદીઓમાં ગંગા શ્રેષ્ઠ … Continue reading

Posted in કલ્પનારઘુ, શબ્દના સથવારે, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | 8 Comments

૧૯ – શબ્દના સથવારે – ચાટલું – કલ્પના રઘુ

ચાટલું ચાટલું એટલે અરીસો, આયનો, દર્પણ, આભલું. અંગ્રેજીમાં તેને ‘Mirror’ કે ‘Looking Glass’ કહેવાય છે. જેના વગર તમારી સુંદરતા અધૂરી છે. આ સુંદરતાને કોન્ફીડન્સ સાથે જોડી રાખવાનું કામ કરે છે તે ચાટલાનો ઇતિહાસ જાણવો રહ્યો. આદિકાળમાં જ્યારે ચાટલું ન હતું … Continue reading

Posted in કલ્પનારઘુ, શબ્દના સથવારે, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | 11 Comments

૧૮ – શબ્દના સથવારે – ધૂંસરી – કલ્પના રઘુ

ધૂંસરી ધૂંસરી એટલે ધુરા, ઢૂંસો, મુક્કો, ઝૂંસરી, ધૂંસર, કાવડ. ગાડી, હળ, વિગેરે ખેંચવા માટે બળદની ખાંધ ઉપર મૂકવામાં આવતુ આડુ લાકડું. કામ, સત્તા કે જવાબદારીનો બોજો કે આગેવાની. લગ્નગ્રંથિ અથવા બે વ્યક્તિને સંલગ્નિત કરનારૂં અન્ય કોઇ બંધન, ગુલામી, શાસન, અંકુશ. … Continue reading

Posted in કલ્પનારઘુ, શબ્દના સથવારે, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | 7 Comments

૧૭ – શબ્દના સથવારે – ઘંટ – કલ્પના રઘુ

ઘંટ ઘંટ શબ્દનો વિચાર આવતાં જ મનમાં અનેક પ્રકારનાં ઘંટ વાગવા માંડે છે અને દિલમાં ઘંટડીઓ. મોટો હોય તે ઘંટ અને નાની હોય તે ઘંટડી. અંગ્રેજીમાં ઘંટને ‘બેલ’ કહેવામાં આવે છે. ઘંટ એટલે ધાતુ (કાંસા)ની ઊંધા પ્યાલાના આકારની કે જાડી … Continue reading

Posted in કલ્પનારઘુ, શબ્દના સથવારે | Tagged , , , , , , , , | 13 Comments