સાલું “આઈ લવ યુ” કહેવાનું જ રહી ગયું?

મિત્રો,

વેલેનટાઇન્સ ડે નિમિતે  એક સરસ મજાની કવિતા  આપણાં રાજેશભાઈ એ ગમતા ના ગુલાલ ..માટે મોકલી  છે .. વાંચશો એ ભેગા કહેશો ..સાલું “આઈ લવ યુ” કહેવાનું જ રહી ગયું? . ઘણી વાર  વ્યક્ત કરવા જાવ  ત્યાં તો બધું ભૂલી જાવ …અરે હદ તો ત્યારે થાય … સાલું  જેને નહતું કેહવું તેને પણ કહીં દીધું..

મિત્રો આ વાત સાવ સાચી છે ..પ્રેમ એવી અનુભૂતિ છે જેને જેટલા જુદા જુદા સ્વરૂપે વ્યક્ત કરો તોય સંપૂર્ણ રીતે ન વ્યક્ત કરીશકો. …આ કવિતામાં રમુજ ની અંદર પ્રેમ દેખાશે …

સુરેશ દલાલ ની એક કવિતા યાદ આવી ગઇ

હું તો તમને પ્રેમ કરું છું’, કેટલી સરળ વાત,
એટલી વાતને કહેવા માટે કેટલો વલોપાત.

.સાલું “આઈ લવ યુ” કહેવાનું જ રહી ગયું?

જીન્દગી આખી જતી રહી

પણ સાલું “આઈ લવ યુ”

કહેવાનું જ રહી ગયું?


જીન્દગી આખી વિતાવી

તને સમજવામાં.
પણ “આઈ લવ યુ”

કહેવાનું જ ભૂલી ગયો.


દુનિયા આખાને કહી દીધું

પણ સાલું તને જ કહેવાનું રહી ગયું,

અરે હદ તો ત્યારે થઇ ગઈ સાલું

જેને નહતું કેહવું તેને પણ કહીં દીધું

સાલું તને એકલાને જ કહેવું રહી ગયું.


એક જીન્દગી કાંફી નથી સાલું
તને સમજવામાં

લેવાં પડશે કેટલા જન્મ

રહેવા દે ” જીવ ” તને ખબર નથી.


જીન્દગી આખી વહી જાય છે.
પણ જીવન કોરું રહી જાય છે.
ના કહેવાનું કહેવાય જાઇ છે.
સાલું જે કહેવાનું તે જ રહી જાય છે

જે કંઈ પણ બચ્યું હતું તે સાલું
વહી ગયું આ જીવન સરીતા માં.

શબ્દોં ખોખલા હતાં, વિચારોં બોખલા હતાં.

આચરણ માં અભાવ હતોં વ્યવહાર માં કભાવ હતોં.


સાચું કહું છું શ્રીનાથજી
આ ” જીવ ” ને ખબર નથી
થઇ શકે તો માફ કરી દે જે
નહિ તો તારી સજા માટે ” જીવ” છું.

જીન્દગી આખી જતી રહી

પણ સાલું “આઈ લવ યુ”

કહેવાનું જ રહી ગયું?

જીતેશ શાહ