Tag Archives: અવલોકન

અવલોકન -૩૬-રિવર વોક અને બંધ બારી

       ઓસ્ટિનના સરસ મજાના રિવરવોકના લોખંડના એક બાંકડા ઉપર હું બેઠો છુ; અને મારી સામેની બધી ચહલ પહલ નિહાળી રહ્યો છું.        સામે, નદીની પેલે પાર ડાઉન ટાઉનની ગગનચુંબી ઈમારતો ખડી  છે – કોઈક વીસ માળની, તો કો’ક … Continue reading

Posted in અવલોકન, ચિન્તન લેખ, સુરેશ જાની, Uncategorized | Tagged | 4 Comments

અવલોકન -૩૩ -૩૪-૩૫-રસ્તો – ત્રણ અવલોકન

 –    ૧    –   લોન્ગ કટ          શોર્ટ કટ તો હોય. પણ લોન્ગ કટ?   હા! લોન્ગ કટ!   વાત જાણે એમ છે કે, અમારા ગામના પાર્કમાં એક નાનકડું તળાવ છે. એની બાજુમાંથી ચાલવાનો એક રસ્તો પસાર થાય … Continue reading

Posted in અવલોકન, ચિન્તન લેખ, સુરેશ જાની | Tagged | 4 Comments

અવલોકન -૨૭-૨૮ -સ્વીમિંગ પૂલમાં

ગોગલ્સ       પૂલમાં હું બાજુમાં ઊભો હતો. નીચેની ફર્શ પર નજર પડી. સતત તરંગો વાળી પાણીની સપાટીને કારણે નીચેની  ફર્શ પરની ડિઝાઈન હાલમડોલમ થતી હતી. સ્પષ્ટ પણ દેખાતી ન હતી. મેં ડુબકી મારી. હવે ડિઝાઈન સારી દેખાતી હતી; … Continue reading

Posted in અવલોકન, ચિન્તન લેખ | Tagged | 2 Comments

અવલોકન -૨૫,૨૬,-પુલ

      ગાડી રસ્તા પરથી સડસડાટ સરી જતી હતી. આગળ એક મોટી નદી આવતી હતી. બાજુમાં તકતી પર તેના બનાવ્યાની તારીખ લખેલી હતી. કદાચ પુલ બનાવવાનું કામ બે એક વર્ષ ચાલ્યું હશે. તે પહેલાં લોકોને એક કાંઠેથી બીજા કાંઠે … Continue reading

Posted in અવલોકન, ચિન્તન લેખ, સુરેશ જાની | Tagged | 2 Comments

અવલોકન -૨૪-નિશાળમાં

     મારી દીકરીના દીકરાને શાળામાંથી બપોરે ઘેર પાછો લાવવાનો સમય છે. આમ તો હું બરાબર સમયે જ જાઉં છું. પણ તે દિવસે બહાર ગયો હતો અને થોડો વહેલો પરત આવ્યો હતો.  ઘેર જાઉં તો તરત દસ જ મિનિટમાં નીકળી … Continue reading

Posted in અવલોકન, ચિન્તન લેખ, સુરેશ જાની, Uncategorized | Tagged | 5 Comments

અવલોકન -૨૨-પાનખર

     તે દિવસે પાર્કની મુલાકાતે ગયો હતો. પાનખર હવે પતવામાં છે. ઓતરાદા વાયરા અને ઠંડીનો ચમકારો શરુ થઈ ગયાં છે. ઠેકઠકાણે ખરેલાં પાંદડાં પડ્યાં છે. સાવ નિર્જીવ, શબ જેવાં, પવનના ઝપાટામાં દીશાવિહીન , આમથી તેમ અફળાતાં પાંદડાં.      આ … Continue reading

Posted in અવલોકન, ચિન્તન લેખ, સુરેશ જાની | Tagged | 7 Comments

અવલોકન -૨૧-નીંદણ

       વસંત આવી ગઈ છે. ઘાસ લીલું થવા લાગે તે  પહેલાં જંગલી છોડમાં  [ weeds ]   ઘણી વહેલી ફૂટ આવી ગઈ છે. ઘાસનાં પાનથી બેકયાર્ડમાં હરિયાળી છવાઈ જાય, તે પહેલાં એમનું સામ્રાજ્ય ઘણું ઊંચું થઈ ગયું છે.   … Continue reading

Posted in અવલોકન, ચિન્તન લેખ, સુરેશ જાની | Tagged | 8 Comments

અવલોકન -૧૯ – ફાયર ટ્રક – એક અવલોકન

      રસ્તા ઉપરથી ધમધમાટ ટ્રાફિક પસાર થઈ રહ્યો છે. રશ અવર છે. બધાને કામે પહોંચવાની, ધંધાના કામ શરુ કરવાની ઉતાવળ છે. એક મિનિટ પણ બગડે, તે પાલવે તેમ નથી. ટ્રાફિક લાઈટ લાલ થાય તો પણ મોં કટાણું થઈ … Continue reading

Posted in અવલોકન, ચિન્તન લેખ, સુરેશ જાની | Tagged , | 3 Comments

અવલોકન -૧૮ -બાઈટ

    કોમ્પ્યુટરની ભાષાનો પાયાનો મણકો. કોમ્યુટરમાં જે કાંઈ સમાય તે બધું બાઈટમાં મપાય. કિલોબાઈટ, મેગાબાઈટ, ગિગાબાઈટ અને ટેરાબાઈટ  – હજુય આગળ બીજા ‘મોટા’ બાઈટ આવશે ! ગમે તે માહિતી હોય;  કે કોમ્પ્યુટરને કામ કરવાની સૂચના હોય –  બધું બાઈટની પરિમિતીમાં આવી … Continue reading

Posted in અવલોકન, ચિન્તન લેખ, સુરેશ જાની | Tagged , | 5 Comments

અવલોકન -૧૭-હાઈવે પરનો એક્ઝિટ

      દરરોજનો અનુભવ છે. આમ તો લાંબા અંતરે જવાનું હોતું નથી. દીકરીના દીકરાને નિશાળેથી બપોરે લઈ આવવાનું એ રોજનું કામ. પાંચ માઈલનો એ રોજનો રસ્તો. પણ એ પાંચ માઈલની મુસાફરી માટે પણ હાઈવેનો સહારો લેવો પડે છે. એ … Continue reading

Posted in અવલોકન, ચિન્તન લેખ, સુરેશ જાની | Tagged , | 7 Comments