Category Archives: વાત્સલ્યની વેલી

વાત્સલ્યની વેલી ૨૯) શ્યામ સાન્તાક્લોઝ અને ગોરો ગેરી ! વધુ એક ફટકો !

વધુ એક ફટકો ! મહાન વિજ્ઞાની આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઇને કહ્યું છે કે ‘ જો હકીકત તમારી થિયરીમાં ફિટ ના થાય , તો હકીકત બદલો ( તમારી થિયરી નહીં )If the facts don’t fit the theory then change the facts! અમે પણ … Continue reading

Posted in ગીતાબેન ભટ્ટ, ચિન્તન લેખ, માહિતી લેખ, વાત્સલ્યની વેલી | 1 Comment

વાત્સલ્યની વેલી ૨૮) સમસ્યાઓ ,અંધકાર અને ઉકળાટ !

વાત્સલ્યની વેલી ૨૮) સમસ્યાઓ ,અંધકાર અને ઉકળાટ ! ડે કેરમાં બપોરે ત્રણ વાગ્યાનો સમય – એટલે પૂરો ઘોંઘાટ, હલચલ અને આવનજાવન! નાનાં બાળકો ઊંઘમાંથી ઉઠતાં હોય એટલે એક ટીચર ડાયપર,બાથરૂમ, હાથ ધોવડાવવા વગેરેમાં પુરી બીઝી હોય! બીજી બેન બાળકોની નાનકડી … Continue reading

Posted in ગીતાબેન ભટ્ટ, ચિન્તન લેખ, માહિતી લેખ, વાત્સલ્યની વેલી | 7 Comments

વાત્સલ્યની વેલી ૨૭) કામ કરવાનો નશો અને એક ઠોકર!

એક ઠોકર! તમે ક્યારેય કોઈને મોટા થાંભલા સાથે અથડાઈને પડતાં જોયો છે? ના રે ! એ તો નાનકડી ઠોકર વાગે ને , અને પડી જાય! સતત કામ કરવામાં સજાગ હોય એ ,સમજીને પગ મુકવા છતાં ક્યારેક નાનકડી ઠેસ વાગતાં ,કાંકરી … Continue reading

Posted in ગીતાબેન ભટ્ટ, ચિન્તન લેખ, માહિતી લેખ, વાત્સલ્યની વેલી | 1 Comment

વાત્સલ્યની વેલી ૨૬) ટી.વી. ઉપર સમાચારમાં !

ટી.વી. ઉપર સમાચારમાં ! આમ જુઓ તો અકસ્માત થતા પહેલા તેના એંધાણ વર્તાતા હોય છે જ ; પણ આપણને એ સમજવાની દ્રષ્ટિ હોતી નથી! ક્યારેક તે પ્રત્યે આપણે બેદરકાર હોઈએ છીએ , તો ક્યારેક વધુ પડતા આત્મ વિશ્વાસમાં એની ઉપેક્ષા … Continue reading

Posted in ગીતાબેન ભટ્ટ, ચિન્તન લેખ, માહિતી લેખ, વાત્સલ્યની વેલી | 9 Comments

વાત્સલ્યની વેલી ૨૫) સીધાં ચઢાણ : પોલીસની મદદ !

સીધાં ચઢાણ : આપણાં આ સમગ્ર વિશ્વની સૌથી મહત્વની મૂડી શું છે ? આપણાં બાળકો ! ગમે તેટલી સુખ સમૃદ્ધિ ,અદયતન ટેક્નોલોજી ,વિજ્ઞાન કે પોતાના જીવથીયે જો કાંઈ પણ – કે કોઈ પણ- મહત્વનું હોય તો તે પોતાનું બાળક છે! … Continue reading

Posted in ગીતાબેન ભટ્ટ, ચિન્તન લેખ, માહિતી લેખ, વાત્સલ્યની વેલી | 4 Comments

વાત્સલ્યની વેલી૨૪) સમાન્થાનો દુધિયો દાંત !

અંગ્રેજીમાં એક પ્રચલિત ઉક્તિ છે : તમારે ઉડતાં શીખવું હોય તો સૌથી પહેલાં ઊભાં રહેતાં શીખો ! પછી ચાલતાં , પછી દોડતાં ,પછી નાચતાં – ડાન્સ કરતાં શીખો ; તો ઉડતાં શીખવું સહેલું પડશે ! જો કે કોઈને પ્રશ્ન થાય … Continue reading

Posted in ગીતાબેન ભટ્ટ, ચિન્તન લેખ, માહિતી લેખ, વાત્સલ્યની વેલી | 6 Comments

વાત્સલ્યની વેલી ૨૩) અપંગ (દિવ્યાંગ )વિદ્યાર્થી એન્ડી!

વાત્સલ્યની વેલી ૨૩) અપંગ (દિવ્યાંગ )વિદ્યાર્થી એન્ડી! આપણે ત્યાં ,દેશમાં જો કોઈ બાળક ખોડખાંપણ વાળું જન્મે તો સમાજમાં જાત જાતની વાતો થાય : મોટા ભાગે નકારાત્મક ! “પૂર્વ જન્મમાં કાંઈ પાપ કર્યું હશે એટલે ભગવાને એને આવું બાળક આપ્યું” અથવા … Continue reading

Posted in ગીતાબેન ભટ્ટ, ચિન્તન લેખ, માહિતી લેખ, વાત્સલ્યની વેલી | 6 Comments

વાત્સલ્યની વેલી ૨૨) સ્ટેટ લાયસન્સ :ડી સી એફ એસ! અમે મંઝિલ સુધી લગભગ પહોંચી ગયાં હતાં. શિકાગોનું સીટી લાયસન્સ મંજુર થઇ ગયું હતું ; હવે રાજ્યનું લાયસન્સ DCFSનું લાયસન્સ લેવાનું હતું. એની માન્યતા ડિરેક્ટરના ક્વોલીફીકેશનથી શરૂ થાય અને સમગ્ર સ્કૂલના … Continue reading

Posted in ગીતાબેન ભટ્ટ, ચિન્તન લેખ, માહિતી લેખ, વાત્સલ્યની વેલી | 3 Comments

વાત્સલ્યની વેલી ૨૧) તોફાની બાળક (હાઇપર એક્ટિવ) ડેની!

તોફાની બાળક (હાઇપર એક્ટિવ) ડેની! કોઈ શાણા માણસે કહ્યું છે કે નિષ્ફ્ળતાને ક્યારેય દિલમાં ના રાખો ; અને સફળતાને ક્યારેય મનમાં ઘર ના કરવાદો! સાચ્ચે જ ; જયારે અમે એક પછી એક નિષ્ફ્ળતાથી હતાશ થઇ દિલથી હારવાની તૈયારીમાં હતાં ત્યાં … Continue reading

Posted in ગીતાબેન ભટ્ટ, ચિન્તન લેખ, માહિતી લેખ, વાત્સલ્યની વેલી | 4 Comments

વાત્સલ્યની વેલી ૨૦) પીટર પાન અને ટીટોડી!

પીટર પાન અને ટીટોડી! એ વર્ષોમાં બાળકોનું એક પ્રિય કાલ્પનિક પાત્ર હતું પીટર પાન (Peter Pan )! પીટર પાનને ફરવાનો અને અવનવાં પરાક્રમો કરવાનો બહુ શોખ ! એ કહે ;”Come with me where dreams are born and time is never … Continue reading

Posted in ગીતાબેન ભટ્ટ, ચિન્તન લેખ, માહિતી લેખ, વાત્સલ્યની વેલી | 7 Comments