પ્રેમ પરમ તત્વ : 39: ઈશ્કે ખુદા : સપના વિજાપુરા

મીરા કૃષ્ણ દીવાની હતી અને દરેક જાતના જુલ્મ સહન કરી છેવટે કૃષ્ણ માં સમાઈ ગઈ. નરસિંહ મહેતાની વાત પણ આપણી સમક્ષ છે. ઈશ્વરના પ્રેમમાં ગળાડૂબ ડૂબી જવું એ આપનો ઇતિહા ઠેક ઠેકાણે બતાવે છે.આ હું પણ એક એવા ઈમામની વાત કરીશ જે ખુદાની રાહમાં પોતાના આખા કુટુંબની કુરબાની આપી પણ અન્યાય સામે માથું ના ટેકવ્યું. આનું નામ  ખુદા પ્રત્યે પરમ પ્રેમ કહી શકાય.
૧૪૦૦ વર્ષ પહેલાં ઇમામ હુસૈન.(.)ને તથા એમનાં ખાનદાન નાં કેટલાક સભ્યોને દુ:ખદાયી રીતે શહીદ કરવામાં આવેલા.ફકત એટલા માટે કે તેમણે  સત્ય ,ન્યાય અને શાંતિ ને સ્થાપવાની કોશિશ કરી. અને અલ્લાહ થી મહોબત કરી.
મહંમદ પયગંબર ના મૃત્યુ પછી ખિલાફતનો  દોર આવ્યો. જેમાં લોકો પોતાના ખલીફા પસંદ કરતા હતા. જ્યારે મહંમદ પયગંબર સાહેબ અલ્લાહના હુકમથી  હજરત અલીને પોતાના વલી  બનાવીને ગયા હતા. વલી એટલે ઇમામ. પણ લોકો તલવારના જોરથી ખલીફા બનતા ગયા.
ઇમામ હુસૈન . પયગંબર મહમદ . ના નવાસા હતા.અને ઇમામતના ત્રીજા ઇમામ હતાં.  અને હજરત અલીના પુત્ર  હતા.જુલ્મી શાસકોએ  ઇમામ . ને ત્રા આપવામાં બાકી ના રાખ્યું. યજીદ જે મઆવિયાનો દિકરો હતો..જુલ્મી શરાબી અને સત્તાનો દિવાનો હતો..તે સતત ઇમામ હુસૈનને હુકુમત થકી ત્રા આપતો હતો..તેણે ઇમામ હુસૈનને બયત કરવા આમંત્રણ આપ્યું. બયત કબુલ કરવી  એટલે એની મરજી પ્રમાણે ના જુલ્મી, અન્યાયી અને ભ્રષ્ટાચારી શાસનનો સ્વીકાર. પણ ઇમામ હુસૈનને એ મજૂર ન હતું. ઇમામ હુસૈને કહ્યું કે હું એક પાપીબેઈમાન અને ખુદા અને રસૂલને ના માનવાવાળા યઝીદનો હુકમ ના માની શકું.
યઝીદે ચાલાકીથી ઇમામ હુસૈનને  કરબલા  શાંતિના કરાર કરવાં માટે   મહેમાન તરીકે  બોલાવ્યા. ઇમામ હુસૈન પોતાનાં કુટુંબ કબીલા સાથે કરબલા જવા નીકળ્યાં અને યઝીદ સાથે  વાતચીત કરવાં ગયા. એ જમાનામાં ઊંટ પર મુસાફરી થતી હતી…ઈમામ હુસૈન બીજી મહોર્રમ ના (ઇસલામીક કેલેન્ડરનો પહેલો મહિનો ) કરબલા પહોચ્યાં. અને યઝીદના મહેમાન બનવાને બદલે એનાં લશ્કરે ઇમામ હુસૈનને ઘેરી વળ્યા. હુસૈન જંગ કરવા માગતા ના હતા. કારણકે મહંમદ પયગંબર પાસેથી શિખામણ મળી હતી કે ઇસ્લામ જંગ નું નામ નહિ પણ મહોબતનું નામ છે.
યઝીદે ફરમાન કર્યુ કે જો ઇમામ હુસૈન મારી બયત કબુલ ના કરે તો એમનુ સર ઉડાવી દો અને મારી પાસે લાવો. ઇમામ હુસૈન જો બયત કરે તો  મહમદ પયગંબરનો  સાચો સંદેશો લોકો સુધી ના પહોચત. ઇમામ હુસૈન બયત કરવા  ના કહી અને લડાઈની તૈયારી ચાલુ થઈ.યઝીદનું  લશ્કર ૪૦,૦૦૦ થી એક લાખ સૈનિકોનું હતું. અને ઇમામ હુસૈન પાસે કુલ મળીને 70 સૈનિકો હતાં. જેમા ૧૦ વરસના બાળકોથી માંડીને ૯૦ વરસના વૃધ્ધ પણ હતાં. આ હતું ઇમામ હુસૈનનુ લશ્કર.
સાતમી મોહર્રમ થી  યઝીદે  ઇમામ અને એમના સાથીઓ  ઉપર પાણી બંધ કર્યુ. પાણીની નહેર પર પહેરા લગાવી દીધા. ઇમામના સૌથી નાનાં પુત્ર અલી અસગર  મહિનાના હતાં જે એમની સાથે હતા. જેઓ પાણી વગર અને ખોરાક વગર..ત્રણ દિવસ રહ્યા.આ લશ્કર સચ્ચાઈ માટે અને હક માટે લડવા તૈયાર હતું, ભૂખ્યુ ને તરસ્યું!! આ યુદ્ધમાં શહાદત  નક્કી હતી. પણ ઇમામને એ મંજૂર હતું પણ શરાબી અને ભ્રષ્ટાચારી ના હાથમાં ઇસ્લામની બાગડોર સોંપવી એ મંજૂર ન હતું.
ઇમામ હુસૈને ખુદાની ઈબાદત કરવા માટે એક રાત માંગી.  જેમાં ઇમામ હુસૈન અને સાથીઓ આખી રાત ઈબાદત કરતા રહ્યાં. હવે વિચારો અલ્લાહ સાથે કેટલી મહોબત કેટલો પ્રેમ કે માથા પર તલવાર લટકી રહી છે. આ લડાઈ જેમાં મોત  નક્કી છે. છતાં અલ્લાહની ઈબાદત કરી. આખી રાત ઇમામ હુસૈન તથા એમના સાથીઓના તંબુમાંથી અલ્લાહની ઈબાદતનો અવા એ રીતે આવી રહ્યો હતો જાણે  હજારો મધમાખીઓ ગણગણી રહી હતી. ઇમામ હુસૈને ઈબાદત પછી દિવા ઓલવી નાખ્યા અને કહ્યું કે જેને જવું હોય તે આ લડાઈ મૂકીને જાય.  આ યુધ્ધમાં મોત નક્કી છે. મને  જરા પણ ખરાબ નહિ લાગે અને આમ તમારા જવા છતાં તમારી  જન્નતની જવાબદારી મારી છે. પણ કોઈ ઉઠી ને ના ગયું. આ ઇશ્ક હતો ઇમામ હુસૈન તરફ કે જાન પણ હાજર હતી.  આ પરમ પ્રેમ હશે.!! ખુદા પ્રત્યે અસીમ મહોબત ઇમામ હુસૈનની, અને એમના સાથીઓની ઇમામ હુસૈન પ્રત્યે અસીમ મહોબત. 
 દસમી મોહર્રમ   આવી. આશુરા નો સવારનો સૂર ઊગ્યો. આવી સવાર પહેલાં ક્યારેય ઊગી નથી અને કદી ઊગશે  પણનહી..આ  જંગ હતી અસત્યની સામે સત્યની, અન્યાયની સામે ન્યાયની ભ્રષ્ટાચારની સામે પ્રમાણિકતાની અને જુલમની સામે દયા અને સબરની. સવારની અઝાન થઈ. જંગ ચાલુ થઈ. ઝોહરની નમાઝ સુધીમાં ઈમામના સાથીદારો જેની સંખ્યા પચાસ ગણવામાં આવે છે શહીદ થઈ ગયાં.આ બધાં ભૂખ્યાં ને તરસ્યાં શહીદ થયાં. ઝોહરની નમાઝ બાદ ઘરનાં બધાં પુરુષો  જેમાં  ભાઈ,ભાણિયા, ભત્રીજાઓ  પુત્રો તથા મિત્રો શહીદ થયાં. છેલ્લે ઇમામ હુસૈન એકલા રહી ગયા. કોઈ સાથી નહિ કોઈ સગું કેવહાલું નહિ. ઘોડા પર ચડી એકલા હાથે લડાઈ કરી પણ અન્યાય સામે માથું ના ઝુકાવ્યું.
આશુરાનો દિવ પૂરો થયો. કરબલાના  રણની તપતી જમીન ઉપર મહમદ .. ના ખાનદાનની લાશો રઝળતી રહી કફન વિના. સૂર આથમી ગયો.. 
આ રઝળતી લાશોના સર કાપીને યઝીદે  ભાલા પર લટકાવ્યાં. હવે સૈનિકો તંબુઓ તરફ ધસી ગયાં… સ્ત્રીઓનાં દુપટા ખેંચી લીધાં અને તંબુમાં આગ ચાંપી. દુનિયામાં ક્યાંય આવી જંગ થઇ નથી અને કયામત સુધી થશે નહિ જેમાં   મહિનાના બાળક  સૈનિક લડવૈયા હોય. 
ઇમામ હુસૈનનો સંદેશ હતો કે અસત્ય અને અન્યાય સામે ઝૂકવું નહી.આતંકવાદનો વિરોધ કરવો.ચાહે તેની કિમંત જિંદગી થી પણ ચુકવવી પડે. અંતમાં સત્યનો હમેશા વિજય થાય છે..એનો આ એક ઉમદા દાખલો છે કે ઇમામ હુસૈનના રોઝા ઉપર લાખોનીસંખ્યામા દુનિયાભરના  લોકો દર્શન(ઝિયારત) કરવા કરબલા(ઈરાક) જાય છે. જ્યારે એ જમાનાની  અરબસ્તાનની સલ્તનનો ગવર્નર યઝીદ,જેના   કોઇ નામો નીશાન નથી.આમ છતાં કેટલીક જગ્યાએ આજના જમાનામાં યઝીદ  જેવા આતંકવાદી ઇસ્લામને  બદનામ કરી રહ્યા છે એ દુ:ખદ વાત છે.
ખુદા પ્રત્યે પરમ પ્રેમનો આ નમૂનો દુનિયામાં અજોડ રહેશે. સત્યમેવ  જયતે 
સપના વિજાપુરા 
આશુરા=૧૦ મો દિવ અહીં દસમો દિવ મોહર્રમ મહીનાનો દસમો દિવ
નવાસા = દોહિત્ર= મહમદ . ના દીકરીના દીકરા
બયત કબુલ કરવી=એની મરજી પ્રમાણેની સલ્તનનું સમર્થન કરવું 
નીચે ભારતના મહાનુભવ ઇમામ હુસૈન વિષે કહે છે .
 • Mahatma Gandhi (Indian political and spiritual leader): “I learnd from Hussein
  how to achieve victory while being oppressed.”
 • Mahatma Gandhi
  My faith is that the progress of Islam does not depend on the 
 • use of sword by its believers
 • but the result of the supreme sacrifice of Hussain (A.S.),
 •  the great saint.”
 • Pandit Jawaharlal Nehru
  Imam Hussain’s (A.S.) sacrifice is for all groups and communities
 • an example of the path ofrightousness.”
 • Rabindranath
  In order to keep alive justice and truthinstead of an army or weapons
 • success can be achieved by sacrificing livesexactly what Imam Hussain (A.S.) did
 • DrRajendra Prasad
  The sacrifice of Imam Hussain (A.S.) is not limited to one countryor nation
 • but it is the hereditary state of the brotherhood of all mankind.”
 • DrRadha Krishnan-
  Though Imam Hussain (A.S.) gave his life almost 1300 years ago,
 •  but his indestructible soul rules the hearts of people even today.”
 • Swami Shankaracharya-
  It is Hussain’s (A.S.) sacrifice that has kept Islam alive 
 • or else in this world, there would be no one left to take Islam’s name.”
 • MrsSarojini Naidu
  I congratulate Muslims that from among themHussain (A.S.), 
 • a great human being was born, who is reverted and honored totally by all communities
http://smma59.wordpress.com/2008/02/03/quotationsaboutimamhussainasbynonmuslims/
This entry was posted in ચિન્તન લેખ, પ્રેમ એક પરમ તત્વ, સપના વિજાપુરા by sapana53. Bookmark the permalink.

About sapana53

સપના એટલે ખૂલી આંખે જે સપનામાં ડૂબી શકે છે. આ કલમ મને સપનામાં લઇ જાય છે , સપના દેખાડે છે અને સપનામાં જીવાડે છે. મને લખવું ગમે છે. નિજાનંદ માટે। ઘણાં દૈનિક પેપરમાં મારા આર્ટિકલ અને કોલમ આવે છે મારા ત્રણ પુસ્તકો પ્રકાશિત થયાં છે. જેમાં બે ગઝલ સંગ્રહ અને એક લઘુ નવલ છે. મારી વેબસાઈટ છે. http://kavyadhara.com મારી લઘુ નવલ "ઉછળતા સાગરનું મૌન" કિન્ડલ પર પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

5 thoughts on “પ્રેમ પરમ તત્વ : 39: ઈશ્કે ખુદા : સપના વિજાપુરા

 1. Thank you so much Darshanaben. I think as a muslim it is my responsibly to bring truth. Islam is a religion of Love, peace and Humanity. Thank you for sharing link it is beautiful .

  Like

 2. Sapnaben, I must thank you for throwing so much light on the subject because there must be many like me who have little knowledge about Hussein who set a good example for others to follow. I like the video song by Anup Jalota also. Good information.

  Like

 3. ધર્મનો સાચો અર્થ છે માનવતા. ધર્મ એક જીવન જીવવાની કળા છે. પોતે પણ સુખ મેળવવું અને બીજાને સુખ પણ આપવું તે ધર્મ છે. આપણે પણ ખુશીથી અને જીવવું અને બીજાને પણ જીવવા દેવા તેને ધર્મ કહેવાય.દરેક ધર્મના પાયામાં ઈશ્વર છે? ઈશ્વર ભક્તોની પ્રાર્થના કે અજાન/નમાઝ સાંભળે છે? ઇસ્લામ પ્રેમ, શાંતિ અને માનવતાનો ધર્મ છે.એ વાત તમે મૂકી સત્યને પ્રગટ કર્યું છે.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.