વિનુ મરચંટ વાર્તા સ્પર્ધા-2019

મિત્રો બધી જ વાર્તા અહીં મૂકી છે જે ક્લિક કરી વાંચી શકશો પરિણામ આવે ત્યાં સુધી નામ મુક્યા નથી પરિણામ એપ્રિલ મહિનાની બેઠકમાં જાહેર કરવામાં આવશે ત્યાં સુધી તમારા અભિપ્રાય આપ શકો છો.

 

story competition -Jayshreeben

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ https://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to વિનુ મરચંટ વાર્તા સ્પર્ધા-2019

  1. Invalid URL. Pl. check.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s