આજે શિક્ષક-દિન નિમિત્તે દુનિયાભર ના દરેક શિક્ષક ને વંદન

‘ગુરૂ બ્રહ્મા , ગુરૂ વિષ્ણુ, ગુરૂ દેવો મહેશ્વરા. 

ગુરૂ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ, તસ્મૈ: શ્રી ગુરૂદેવ નમ:.

મારા  જીવનમાં શિક્ષકો હંમેશા શાળાની ચાર દિવાલો સુધી મર્યાદિત નથી રહ્યા … તેઓ ક્યારેક ​મારા ​માતાપિતા, ભાઈ, સગાઈ, મિત્રો કે સાથી તરીકે  ​તો ક્યારેક બાળ સ્વરૂપે ​આવી મારામાં  જ્ઞાનનું સિંચન કરી ગયા છે.આ ખાસ લોકો સાથેની ખાસ ક્ષણોમાં જિંદગીના પાઠ હું પણ શીખી છું. તેઓ જ મારા શિક્ષક છે. ​તેઓએ જાણતા અજાણતા મારામાં જ્ઞાન, કુશળતા, વિશ્વાસ અને આત્મવિશ્વાસને ​વધાર્યા છે.અને મને ભાન કરાવ્યું ​છે ​કે – “I know that I know nothing …  સાચુ-ખોટુ અને સારુ-ખરાબની ઓળખ કરાવી છે અને  મારી અંદરના બાળકની  આંતરિક શક્તિને વિકસિત કરી છે.જેઓએ માત્ર વાતો નહિ વર્તન થકી મને શીખવ્યું છે જેમણે મને ઉપદેશ નહિ ઉદાહરણ આપી સમજાવ્યું છે જેઓએ મારી જીદગીમાં સરળ વાતો થકી જ્ઞાનના દીવા પ્રગટાવવી અંધારામાં મને માર્ગ ચીંધ્યો છે . એવા મારા દરેક ગુરુને આજના આ શુભ દિવસે પ્રણામ. ..  

પ્રજ્ઞા દાદભાવાળા

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ https://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in ચિન્તન લેખ, પ્રજ્ઞા દાદભાવાળા and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to આજે શિક્ષક-દિન નિમિત્તે દુનિયાભર ના દરેક શિક્ષક ને વંદન

  1. શિક્ષક માટે દરેકના મનમાં આવો જ ભાવ હોય. મને પણ મારા શિક્ષકો યાદ આવી ગયા.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s