આ મહિનાનો વિષય-નાટક

પાત્રો-

આન્યા,રેખા રીના ,આન્યાની મોમ-

(આન્યા અને રીના શાળા છુટયા પછી લેવા આવે તેની રાહ જોતાં ઉભાં હતાં. બંને સાથે ભણતાં હતાં. ઘર પણ નજીક હતાં.)

આન્યા:”આજે મોમને મોડું થયું એટલે આપણને વાતો કરવાની મઝા આવી નહી?”

રીના: “હા અલી મઝા તો પડી પણ કેમ મોડું થયું હશે? આજે લેવા આવવાનો તારી મોમનો જ વારો છે ને”

આન્યા :” હા મોમ જ આવશે સવારે કહેતી હતી કે, છૂટીને છેક દરવાજા બહાર ના ઉભા રહેતા. આજે આપણે આખર  તારીખ એટલે વહેલા છુટ્યા, મોમ કદાચ એ વાત ભુલી ગઈ હશે. હમણાં આવશે.”

રીના:”વાતોમાં ખબર ના પડી બધા જતા રહ્યા, મને તો બીક લાગે છે. ”

આન્યા :” મને પણ. ”
(હવે સ્ટાફના  શિક્ષકો પણ જવા લાગ્યા. બન્નેને ઉભેલા જોઈ તેમના કલાસટીચરે પુછ્યું,” ગર્લ્સ કેમ ગયાં નથી? એની પ્રોબ્લેમ? “)

આન્યા:” નો મેમ, માય મોમ ઈઝ કમીંગ. ”

(તે જ સમયે એક કાર આવીને ઉભી રહી. તે જોઈને ટીચરને લાગ્યું કે, લેવા આવી ગયા. એટલે તેમણે સ્કુટર મારી મુક્યું. જેવા ટીચર ગયા, પેલી  ગાડીમાંથી એક યુવતી ઉતરી અને કહ્યું, “હાય ગર્લ્સ, લેટ્સ ગો. “)

આન્યા :” વોટ? હું આર યુ? ”
” સોરી ડીયર આજે મોમે અમને લેવા મોકલ્યા છે.”

આન્યા :”બટ વી ડોન્ટ નો યુ.”

યુવતી:”ઓકે, અરે રેખા તું જ બોલાવ આ છોકરીઓને.”
(રેખા ડોર ખોલીને બહાર આવે છે. અને બંનેનાં દફ્તર લઈ લે છે.
બંને છોકરીઓ સાથે બોલે છે. “રેખા આન્ટી તમે?”  રેખનો ફિક્કો ચહેરો જોઈને, ” આર યુ ઓકે રેખાઆન્ટી? )”

યુવતી:” હા શી ઈઝ નોટ ઓકે એટલે તો હું સાથે આવી. ”
(રેખાને જોઈ એટલે બંનેને ધરપત થઈ. યુવતી ડ્રાઈવરની સીટ પર બેસે છે. રેખા બંનેને પાછળ બેસાડીને દફ્તર આપે છે. તે સમયે

આન્યા બોલી,”આન્ટી નીચે કંઈ.. ” એને અધવચ્ચે ઇશારાથી રોકીને રેખા કહે, “લો દફ્તર સંભાળો, ભુખ લાગી છે ને? ”

યુવતી:” છોકરીઓ હવે ગાડી ચાલુ કરુંને? જુઓ ગાડી તમારા રેખાઆન્ટીની જ છે.”

રીના:”સોરી આન્ટી, પણ હમણાં એવા બનાવો બને છે એટલે મોમ અમને એલર્ટ રહેવા   સમજાવે છે. એટલે અમે જલ્દી વિશ્વાસ નથી કરતા.”
(યુવતી ગાડી સ્ટાર્ટ કરે છે તે જ  સમયે ગાડીની આગળ પોલીસવાન આવીને ગાડી રોકે છે. અને પાછળ આન્યાની મોમની ગાડી તેને રોકે છે.તરત જ પોલીસ ઉતરીને પેલી યુવતીને પકડી લે છે. રેખા બંને છોકરીઓને લઈને નીચે ઉતરે છે. પોલીસને જોઈને બંને ગભરાઈ જાય છે. )

આન્યા:” મોમ તું મોડી આવી તેમાં કેવું થયું. નોટ અગેન હં?”

રેખા :”(નીચેથી એક બુક ઉપાડીને આન્યા ને આપે છે.) લે તારી બુક પોલીસને વાર થાય તો નીશાની માટે મેં તારી બુક સિફતપૂર્વક નીચે નાખી હતી.”

આન્યા :”એટલે તમને ખબર હતી કે આ કોઈ ફ્રોડ છે?”

આન્યા ની મોમ:”અરે આન્યા-રીના તમને કીડનેપ કરવાના પ્લાનમાં રેખાને પહેલાં કીડનેપ કરી અને જો તે તેમના કહ્યા પ્રમાણે ના કરે તો તેના દિકરા રાજને મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. રેખાની ગાડીમાં રેખાને જુઓ એટલે તમે બેસી જાવ. અને એવું જ થયું. પણ એ યુવતી તમને લેવા નીચે ઉતરી ત્યારે ઝડપથી રેખાએ મને મેસેજ કરી દીધો. ”

રેખા:” એટલે પોલીસની મદદ લઈને બધા સમયસર આવી પહોંચ્યા. ”

રીના:” પણ રેખાઆન્ટી તમારો રાજ? મને તો ડર લાગે છે. ”

આન્યાની  મોમ:” ના બેટા, એક પોલીસવાન એના રક્ષણ માટે ત્યાં હાજર છે. અમને રેખાએ ટુંકમાં બધી માહીતી આપી દીધેલી જે અમે પોલીસને આપી. પોલીસ ક્યારની આ ગેંગની શોધમાં હતી. આજે પકડાઈ ગઈ. ”
રેખા:” અને આન્યા, રીના, આપણે હવેથી ખુબ એલર્ટ રહેવાનુ, અને બોલ્ડ બનવાનું છે. ડરવાનુ તો બીલકુલ નહીં.

આન્યાની મમ્મી:”રેખા થેન્ક યુ  સો મચ તારી સમયસુચકતા, ધિરજ અને નિડરતાને લીધે આજે એક અઘટીત ઘટના રોકી શકાઈ.”

અસ્તુ
રશ્મિ જાગીરદાર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.