અભિવ્યક્તિ -અનુપમભાઈ બુચ -વ્યક્તિ પરિચય

મનની મોસમમાં અભિવ્યક્ત થતા અનુપમભાઈ બુચ

જીવનમાં એવા કેટલાય માણસો છે જેમને આપણે જીવનમાં જોયા નથી મળ્યા નથી કે સાંભળ્યા પણ નથી હા માત્ર તેમના લખાણો થકી આપણા જીવનમાં જીવે છે.ઓચંતી વાસંતીની લેહેર્કીની જેમ અચાનક કોઈ કારણ સર એ યાદ આવે છે. કારણ જે એ લખે છે તે આપણી જ વાત છે.તમે હું આપણે બધા જે વિચારએ છીએ તેજ એમની કલમ લખે છે  એક આપણાપણા નો અહેસાસ..  ભાષા સરળ છતાં સચોટ.. હૃદયમાં સીરાની જેમ ઉતરી જાય એવા અનુપમભાઈને હું ક્યારેય મળી નથી માત્ર વાંચ્યા છે.વસ્તુ કે વિષયની વ્યક્તિનિષ્ઠ સમઝ, ‘એપ્રોચ’ મેં એમના લખાણ માં જોયા અનુભવ્યા છે.જીવન જીવવા જેવું છે એની એ પ્રતીતિ એ કરાવે છે.એમને વિષય શોધવા નથી પડતા. એ છાપુ હોય કે બટકણી પેન્સિલથી માંડી  ફેસબુક સુધીની વાતો બોલચાલની ભાષામાં લખી શકે છે.અને લખે છે ત્યારે એવું લખે છે કે મોસમ ખીલ્યા વગર રહેતી નથી. તેમની પાસે બધું છે,વ્યક્તિત્વ,વિચારધારા, ભાષા, અભિવ્યક્તિ અને જીવન તરફનો નવો જ અભિગમ મનની મોસમને ખીલવા માટે આનાથી વિશેષ શું જોઈએ …

બેઠકના આયોજક -પ્રજ્ઞા  દાદભાવાળા

અનુપમભાઈ નો સંપર્ક -https://anupambuch.wordpress.com/

એમનું પુસ્તક ..

3 thoughts on “અભિવ્યક્તિ -અનુપમભાઈ બુચ -વ્યક્તિ પરિચય

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.