બાળ વાર્તા -(૩)ગટુ અને બટુ

એક હતો ગટુ આમ તો એનું નામ હતું કબીર પણ એટલો જાડો કે બધા એને ગટુ કહેતા, દેખાવમાં  ખુબ સરસ ગોરો મોટી મોટી ચકળવકળ આંખો ,જોઇને ગમી જાય તેવો… માત્ર જાડો  હા એને ખાવાનો ખુબ શોખ અને બીજો વાંચવાનો નિત નવી વાર્તા વાંચે, એની પાસે એક ડોગી એનું નામ બડી અને એક મિત્ર બટુ ..બટુનું નામ તો સહારા,બોલકણી ખુબ બોલે એને વાતો કરવી ખુબ ગમે અને નિત નવા કપડાનો ભારે શોખ એ પોતાની બિલાડી બ્રાવનીને ખુબ પ્રેમ કરે સાથે સુવાડે દૂધ પીવા આપે પોતાની જેવા જ ગોગલ્સ બ્રાવની ને પહેરાવે,બટુને ગટુ પાસે વાર્તા સંભાળવી બહુ ગમે….બને મિત્રો ખરા પણ માસીના દીકરા દીકરી કઝીન થાય ગટુ થોડો મોટો એટલે રૂવાબ મારે..બંને સાથે રમે, ઝગડે, રિસાય પણ એક બીજા વગર ચાલે નહિ,બટુ આવે એટલે વાર્તા સંભાળવાની જીદ કરે. અને ગટુ એના બદલામાં ખાવાનું  માંગે.

બટુ- જલ્દી કહે આજ કોની વાર્તા કહીશ?

ગટુ- પહેલા કહે મેં તને શીખવાડ્યું એમાંથી કેટલું યાદ છે ? બોલ ફોંર પ્લસ ફોર કેટલા થાય ?

બટુ- એઈટ , પણ ગટુ મારા ટીચર કહે છે પાંચ પ્લસ ત્રણ એઈટ થાય અને છ પ્લસ બે પણ એઈટ થાય.કોણ           સાચું તું કે ટીચર ?

ગટુ -હવે સંભાળ બધા સાચા, માત્ર દ્રષ્ટી ફેરની જેમ ગણતરી માં ફેરફાર છે.પહેલા કહે મારા માટે તું શું લઇ              આવી ? ચોકલેટ લાવી છો તો હમણાં શીખવાડી દઉ.

બટુ- ચીઝ સેન્ડવીચ !

ગટુ-જો સંભાળ હું વાર્તા કહું ત્યારે વચ્ચે બોલવાનું નહિ  અને મારે માટે નસ્તો લઇ આવવાનો સમજી તો જ            વાર્તા કરીશ.

બટુ-પણ ગટુ મને સમજણ ન પડે તો પૂછવું પડે ને !

ગટુ-કેમ સમજણ ન પડે ? તું બુદ્ધુ છો ? જરા આપણી અક્કલ વાપરવાની …

બટુ-જો મને બુદ્ધુ કહીશ તો નાસ્તો નહિ આપું.પછી જોયા કરજે.મમ્મીએ આજે સીઝ સેન્ડવીચ આપી છે …

અને ગટુ ભાઈ પીગળી ગયા……

ગટુ-સંભાળ આજે તને  નેપોલિયનની વાત કરીશ.

બટુ-આ નેપોલિયન કોણ ?

ગટુ-ફરી બોલી !

ગટુ-નેપોલિયન બહુ મોટો માણસ થઇ ગયો ઇતિહાસના મહાન કમાન્ડરો તરીકે તેની ગણના થાય છે.

બટુ -એટલે એ ટેરરીસ્ટ હતો ?

ગટુ -ના… ફ્રેન્ચ લશ્કરી વડો  હતો,સારું ભણેલો ગણેલો હોશિયાર હતો અને વાંચનનો શોખીન હતો,

ગટુ- ‘તને ખબર છે ?’

ગટુ : ‘શું ?’

ગટુ -નેપોલિયનની ​ડિક્સનેરીમાં ઈમપોસીબલ નામનો શબ્દ જ
ન હતો.

ગટુ : ‘તો ડિક્સનેરી જોઈને લેવી જોઈએ ને ! જોયા વગર જ લઈ લીધી ?

અને તું કહે છે નેપોલિયન બહુ મોટો માણસ થઇ ગયો.

ગટુ -જો બટુ​ એ એના જીવનમાં જ્યાંથી જ્ઞાન મળે ત્યાંથી લેતો,ઈમ્પોસીબલ શબ્દ નહતો એનો અર્થ કે એ             ક્યારેય  હારી બેસી ન રહતો , એ માનતો કે બધું જ બધા કરી શકે છે દરેક ની અંદર આ શક્તિ છે માત્ર           એનો ઉપયોગ  કરવાનો છે તારી જેમ હારીને રડવા ન્હોતો બેસતો સમજી….

​બટુ-જો મને કહીશને તો સેન્ડવીચ નહિ આપું.

​ગટુ – ​હવે સાંભળ નેપોલિયનનો જન્મ કોર્સિકા નામના ફ્રાન્સના એક ટાપુ પર એક વિનમ્ર ઈટાલિયન                       ઉમરાવ  કુટુંબમાં થયો  હતો તેઓ દરિયા કિનારે જતા ઘણી વાર કરચલાને જોતો એને એના                         રેતીમાં પડેલા પગલા ને  ફોલો કરતા…એણે એના જીવનમાં નાના જીવ માંથી પણ પ્રેરણા લીધી                    અને આગળ વધ્યો.

બટુ- આ કરચલા એટલે શું ?

ગટુ-કરચલા એટલે ક્રેબ સમજી…. જે દરિયા કિનારે જોવા મળે જો આ ક્રેબના પગલાના નિશાન…  હવે                સંભાળ  વચ્ચે  બોલબોલ નહિ કરતી ….

બટુ-બોલીશ સમજ નહિ પડે તો પૂછીશ.

ગટુ​-સંભાળ તને સમજાય તેવી વાત કરું,તારે હોશિયાર થવું છે ને ? અચ્છા હવે પેલી સેન્ડવીચ આપ તો !

બટુ-હા પણ પહેલા મારી વાત સંભાળ …પેલો તારો  ડોગી છે ને એણે મારી ચીઝ સેન્ડવીચ લઇ લીધી જો..                    અણે એને  રેતીમાં નાખી દીધી હવે તને કેવી રીતે આપું ? તારો બડી બહુ ખરાબ છે.

ગટુ-જો કોઈને માટે આવું નહિ કહેવાનું બટુ​… મારો ડોગી મારો ‘બડી’ છે.ખુબ સારો છે. જો કોઈને માટે              અભિપ્રાય  આપતા પહેલા વિચારવાનું…

બટુ-એ ખરાબ છે એણે મારી સેન્ડવીચ ખરાબ કરી ને ! મારો મિત્ર નથી. અને વોટ ઇસ અભિપ્રાય ?                      અભિપ્રાય મીન્સ ..તારા વ્યુ …ઓર વોટ યુ થીંક ફોર સમવન  તું એના માટે શું વિચારે છે ? ચલ તને                  એક  ક્રેબની  વાર્તા કરું છું ,પછી તું સમજી જઈશ……

એક ક્રેબ હતો એક દિવસ એ પોતાની ફૂટ પ્રિન્ટ જોઈ ખુશ થતો હતો એને ફોલો કરી નવી ડીઝાઇન બનાવતો હતો. પણ ત્યાં એક મોટું મોજું આવ્યું અને દરિયાના મોજાએ એની ફૂટ પ્રિન્ટ ના પગલા ભુસાડી નાખ્યા ,ક્રેબને ગુસ્સો આવ્યો, અને દરિયાના મોજા સાથે ઝગડવા માંડ્યો, તે આ શું કર્યું ? મારી ફૂટ પ્રિન્ટની ડીઝાઇન કેમ ભુસાડી નાખી, મને એમ કે તું મારો દોસ્ત છે, ​પણ તું બહુ ખરાબ છે, જા હવે તારી સાથે નહિ બોલું…કિટ્ટા..

બટુ- સારું કર્યું, આવા દોસ્ત શું કામના ?

ગટુ-ના બટુ એવું નહિ બોલવાનું, જરા વિચાર કેમ એમ કર્યું ?

બટુ​-એને જલસી થતી હશે એટલે….

ગટુ-નહિ …સંભાળ દરિયાના મોજા એ કહ્યું કે તારી ફૂટ પ્રિન્ટ જોઈ માછીમાર તને શોધતા આવે છે અને તને        ગોતી  લઇ એનું ભોજન બનાવતે..એટલે મેં તારા પગલા જ ભુસાડી નાખ્યા ,હવે એ લોકો તને નહિ શોધી          શકે….માટે  બટુ કોઈના માટે અભિપ્રાય આપતા પહેલા અથવા અભિપ્રાય બાંધતા પહેલા વિચાર જે..

બટુ- સારું પણ હવે શું ખાશું ,મારી પાસે બીજી સેન્ડવીચ પણ નથી આ તો લુચ્ચો બર્ડી(ડોગી) ખાઈ ગયો                 હશે… ક્યાં ગયો ? અરે એણે તો સેન્ડવીચ ખાધી પણ નથી ,બડી ખાવી ન્હોતી તો કેમ રેતીમાં                       નાખી..?

ગટુ – આ જો સેન્ડવીચ ની અંદર શું છે વાંદો? તે રેતીમાં ડબ્બો રાખ્યો હશે એટલે વાંદો ચડી ગયો અને સાથે              કીડી પણ ….તને બચવવા માટે મારા મારા બડી એ રેતીમાં ફેકી દીધી …જોયું કોઈના માટે                             ખોટા અભિપ્રાય  બાંધવાના નહિ.

બટુ- સારું ચાલ ઘરે મને ભૂખ લાગી છે ….મારી બ્રાઉનીને ભુખ લાગી છે અને હવામાં મારા વાળ ઉડે છે …..ચાલ બડી ઘરે જઈએ ….​

પ્રજ્ઞા દાદભાવાળા

 ​
Advertisements

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ https://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in પ્રજ્ઞા દાદભાવાળા, બાળવાર્તા and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to બાળ વાર્તા -(૩)ગટુ અને બટુ

 1. P. K. Davda says:

  આજના સમય અનુસાર બાળવાર્તા આવી હોવી જોઈએ. વાર્તા દ્વારા શિક્ષણ આપી શકાય એનો આ નમૂનો છે. ધન્યવાદ.

  Like

  • Pragnaji says:

   આભાર દાવડા સાહેબ ….પ્રતિભાવ એટલે જ પ્રેરણા ,પછી સારી હોય કે નરસી લેખકને એ વધુ સારું લખવાની પ્રેરણા આપે છે હું માનું છું કે પ્રતિભાવ આપનારી વ્યક્તિ આપો આપ એક સ્તર ઉચું ચડતા હોય છે.ફરી એક વાર કહીશ પ્રતિભાવ આપતા રહેજો.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s