મિત્રો આ મહિનાનો વિષય છે -બાળ વાર્તા

હા મિત્રો બાળ વાર્તા લખવાનો પ્રયન્ત કરીએ. 

નવી મજાની આજના જમાના ને અનુરૂપ વાર્તા  લખજો. ૮૦૦ થી 1000 શબ્દો અને વધુ પણ ચાલે …

મિત્રો તમને ખબર છે ગુજરાતી બાળ વાર્તાઓની પ્રાપ્ય માહિતી મુજબ સર્વકાલીન પંચતંત્રની વાર્તાઓ અતિ પ્રાચીન સમયથી જાણીતી હતી.આજના જેવી ટેકનોલોજી  ત્યારે ન્હોતી ત્યારે બાળકોની કલ્પનાશક્તિ ખીલવવા માટે જે સહેલો રસ્તો કહી શકાય તે હતો બાળવાર્તા .આમ જોવા જઈએ તો માં કે દાદા દાદી બાળકોને વાર્તા કહેતા અને બાળક એની કલ્પનામાં વાર્તાના પત્રોને સપનામાં જોતો,પરંતુ ત્યાર પછી  તો નવા અનેક માધ્યમ ઉમેરાયા તેમાંનું એક માધ્યમ હતું : બાળસામયિકો. આમ જોવા જઈએ તો આઝાદી પછીના થોડા દાયકાને બાળસાહિત્યનો સુવર્ણયુગ કહી શકાય,જેમાં  બબ્બે ઘુરંધર બાળસાહિત્યકારોના નામ અવશ્ય લેવા પડે  – હરિપ્રસાદ વ્યાસ અને જીવરામ જોષી-એ સિવાય અનેક નામો આવ્યા બસ ત્યારે શોધી કાઢો નામો વાંચો અને તમારી કલ્પના શક્તિથી  આજના બાળકોને ગમે તેવી વાર્તા લખો .બાળ વાર્તા લખવી એક કલા છે અઘરી નથી  આમ પણ પ્રયત્ન કરે તેના માટે કઈ પણ અઘરું નથી 

ઉપાડો કલમ અને લખો બાળ વાર્તા …….જે બાળકો સાથે મોટાને ગમી જાય તમને ગમતું કોઈ નવું પાત્ર સરજો..બસ ત્યારે જલ્દી મોકલો …

pragnad@gmail.com પર આ મહીનાના અંત પહેલા 

 

Advertisements

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ https://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in બાળવાર્તા and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s