કવિ શ્રી શોભિતભાઈ દેસાઈનું બેઠકમાં સ્વાગત છે.

પુસ્તક પરબના પ્રણેતા શ્રી પ્રતાપભાઈ પંડ્યા  શ્રેષ્ઠ  ગઝલકાર શ્રી શોભિત દેસાઈનું આ મહિનાની “બેઠક”માં સ્વાગત કરે છે.

આયોજક :”પુસ્તક પરબ” ‘જવનિકા’ ‘બેઠક’

સર્વ મિત્રોને સમયસર આવવા વિનંતી 

Advertisements

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ https://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to કવિ શ્રી શોભિતભાઈ દેસાઈનું બેઠકમાં સ્વાગત છે.

  1. tarulata says:

    kvishrinu svgt che.khub shubhechcha.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s