બેઠકનોઆ મહિનાનો વિષય છે ‘આભાર અહેસાસ કે ભાર ?

મિત્રો આ મહિનાનો વિષય છે. આભાર,  આભાર શા માટે ,કેમ? ક્યાં ?અને કેટલો ?

તમે ખુલ્લા દિલે આભાર વ્યક્ત કરી શકો છો?

“આભાર વ્યક્ત કરતા શીખવું એ માનવીઓ માટે સૌથી મહત્ત્વનું છે,” એવું કૅનેડાના ક્લેગરી હેરેલ્ડ છાપાએ કહ્યું.

આ વિષય વિચાર માગી લે તેવો છે,હા આપણને વિચાર કરતા મુકે તેવો વિષય છે તો માંડો લખવા 

અને તમારા શબ્દો દ્વારા કરો બધાને વિચાર કરતા 

૮૦૦ કે વધારે શબ્દોનો લેખ લખો (કવિતા ન લખવી )

પણ લેખમાં કવિતા ટાંકી શકાય 

છેલ્લી તારીખ છે ૨૫મી મેં ૨૦૧૭ 

અને હા મને મોકલતા પહેલા બે વાર વાંચવો અને જોડણી ની ભૂલ શોધી સુધારી મોકલવો. 

મને પ્રવીનાબેને કડકિયા  લખેલી એક સુંદર કવિતા ગમી હતી જે અહી મુકું છું કદાચ એમાંથી તમને પ્રેરણા મળશે પણ તમારા મૌલિક વિચારોને મુકશો તો વધુ કલમ કેળવાશે.

 આભાર 

આભાર શા માટે, કોનો, ક્યારે?

મનુષ્ય જીવન કાજે, સર્જનહારનો હરપળ.

કેવી રીતે. વાણી મધુરી અને સંવેદના ભર્યા વર્તન  દ્વારા.

આંખોના પલકારાથી, મુખથી યા અંતરમાથી.

અરે, માત્ર આંખોનું મિલન પણ ઘણું કહી જય છે.

આભાર પછી તે સ્રર્જનહાર હોય કે આપણી ચારે તરફ ફેલાયેલાં

કુટુંબીજનો, મિત્ર મંડળ યા સમાજ.  તેમા હારેલા ‘યોધ્ધાની માફક

પાછીપાની ન કરતા’ ખુલ્લા દિલે તેનો એકરાર કરો. હા, બને તો ચાર

પૈસા વાપરવામાં કંજૂસાઈ કરવી કિંતુ “આભાર’ શબ્દને વાપરવામાં

નહી.

આભારનો ભાર કરો હળવો

આભારનો ભાર ન લાગે તો નરવો

આભારનું ચિત્ર રુડું રળિયામણું

મનને મંદિરે દીસે હળવું

આભાર માન તું હે માનવી

જનમ અને કાયા પામ્યો અવનવી.

આ પૃથ્વી પર જન્મ મળ્યો, પરવરિશ પામ્યા.

કશું જ માંગવુ પડ્યું ન હતું. વણ માગ્યે અનહદ

પામ્યા. યાદ રહે

“આભારનો ભાર વેંઢારવો મુશકેલ છે

આભારના ભાર તળે દબાવું આસાન છે.

આભારનો ભાર લાગે તો તે વેપાર છે.

આભારનો ભાર સતાવે તો વ્યવહાર છે.

આભાર, આનંદ અર્પે તો તે નિર્મળ પ્યાર છે.”

પ્રવિણા કડકિયા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.