હૃદય થી અભિનંદન -મનીષાબેન

 

 

 

 

 

 

 

“બેઠક”માં સક્રિય એવા મનીષાબેનનું  લખેલ પ્રથમ પુસ્તક ૨૧ રહસ્યકથા એલર્ટનાં શ્રી કાજલ ઓઝા વૈધ (સાહિત્યકાર) નાં હસ્તે વિમોચન  માનનીય અતિથી ડો.મુકુલ ચોકસી ની સાક્ષીમાં કરશે. તો આ સાથે આપ સહુ અભિનંદન ના શબ્દો વરસાવી પ્રોત્સાહન આપજો અને મષાબેનને પ્રોત્સાહિત કરશો.મનીષાબેન આપની કલમ સર્વાંગે ખીલે તેવી “બેઠક”ની  શુભેચ્છા ઓ સાથે ખોબો ભરીને અભિનંદનો.

બેઠક-પ્રજ્ઞા દાદભાવાળા

 

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ https://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

5 Responses to હૃદય થી અભિનંદન -મનીષાબેન

 1. Heartiest congratulations Manishaben

  Like

 2. મનીષાબેનને એમના પ્રથમ પુસ્તકના પ્રકાશન પ્રસંગે અભિનંદન

  Like

 3. tarulata says:

  Manishaben abhinndn, khub lkho.

  Like

 4. P. K. Davda says:

  Congratulations Manishabahen.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s