મહિલા દિવસ

 

 

 

નીલા હાથમાં ચાનો કપ લઈ ઊભી હતી. એનાં હાથ થરથર કંપતા હતાં.સોફા પાછળથી એણે ચાનો કપ સુનીલને આપવા હાથ લાંબો કર્યો. સુનીલે ત્રાડ પાડી,” જરાં પણ મેનરસ જ નથી શીખી ડફોળ.” અને નીલાનાં કંપતા હાથમાંથી ચાનો કપ પડી ગયો.સુનીલ ગુસ્સામાં ઊભો થઈ ગયો..જાણે હમણા નીલાને ઝૂડી નાખશે.નીલા નતમસ્તકે ઊભી હતી.
સવારથી કામે લાગી જતી. ઘરમાં બધાં માટે નાસ્તો બનાવવો.સાસુ સસરાની જરુરીયાતનો ખ્યાલ રાખવો. બાળકોને સ્કુલ માટે તૈયાર કરવાં. સ્કુલમાં મૂકવા જવાં સુનીલના કપડાં ઈસ્ત્રી કરવાં એને નાસ્તો કરાવી કામે મોકલવો..કામવાળી,ધોબી બધાં સાથે માથાકૂટ કરવી..સાથે સાથે સાસુના મેણા સાંભળવા..અને પતિ ક્યારે ગુસ્સે થઈ જશે એની ખબર નહીં તેથી એની દરેક બાબતનું ધ્યાન રાખવું..મૌન ધારણ કરી રહેવું..કારણ પતિનો સ્વભાવ આકરો…
અને ચા ઢોળાઈ ગઈ..નીલા નતમસ્તકે ઊભી હતી..જાણે કોઈ ભયંકર ગુનાની સજા ભોગવવાની હતી..ટી વી ઉપર સોનિયા ગાંધી મહિલા દિવસ પર જોર જોરથી ભાષણ આપી રહ્યા હતાં..સ્ત્રી શક્તિની વાત ચાલી રહી હતી..નતમસ્તકે નીલા વિચારી રહી હતી..કઈ શક્તિ? મેણા ટોણા સહન કરવાની શક્તિ કે જ્યારે પતિ બીજી સ્ત્રીઓ સાથે મોબાઈલમાં વાતો કરે ત્યારે આંખ આડે કાન કરવાની શક્તિ..કે માર સહન કરવાની શક્તિ? કઈ શક્તિ? નીલાની મૂઠીઓ એકદમ ભીડાઈ ગઈ ..કે પછી આ બધું છોડી આકાશમાં ઊડવાની શક્તિ!!
સોનિયા ગાંધીએ ભાષણનું સમાપન કર્યુ. મહિલા દિવસ મુબારક!!
સપના

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.