આપની પ્રતિભાને બિરદાવવા બેઠકના સર્જકોને આમત્રણ

સુજ્ઞ શ્રી,

કલારસિક અને સાહિત્ય પ્રિય આપ શ્રીને અમે અમારી વેબ-પોર્ટલ વિશે માહિતગાર કરવા અને આપનું સાહિત્ય અહીં સામેલ કરવા હેતુ સંપર્ક કરીએ છીએ.

સ્ટોરીમિરર આપની પ્રતિભાને બિરદાવવા સ્વરચિત કૃતિઓને મોકળાશથી રજૂ કરવાની તક આપે છે. લાગણી, અનુભવો અને વિચારોને અભિવ્યક્ત કરવાનું આ એક અનોખું મંચ છે. જેમાં વાચકો અને લેખકોનો અદભૂત સમન્વય સાંપડે છે. આવી મજબૂત વિચારાધાને આગળ વધારવવા આપને નિમંત્રણ પાઠવીએ છીએ.

સ્ટોરીમિરર પર આપ આપની વાર્તાઓ અને કાવ્યોને પ્રકાશિત કરવાની પદ્ધતિ સરળ છે જેમાં વેબ પોર્ટલ પર આપે લોગ ઈન કરવાનું રહેશે. અમે ઈબુક સુવિધા લાવ્યા છીએ જેમાં લેખકને એમનાં હકાધિકાર સહ યોગ્ય આર્થિક લાભ પણ મળે એવા હેતુથી વિવિધ રસપ્રદ ખેડાયેલા અને વણખેડાયેલા વિષયોને લઈને સંગ્રહસ્થ કરવા આવકારીએ છીએ.

આશા છે, આપ સ્ટોરીમિરર સાથે અચૂક જોડાશો. આપના હકારની પ્રતિક્ષા સહ.

આભાર,
એડિટોરીયલ ટીમ

રૂપાલી શાહ, કુંજલ છાયા

સ્ટોરીમિરર

સંપર્કઃ 91-22-49243888

www.storymirror.com

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ https://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to આપની પ્રતિભાને બિરદાવવા બેઠકના સર્જકોને આમત્રણ

  1. આ વેબ સાઈટ પર ગુજરાતી કેમ નથી ? અંગ્રેજી ,હિન્દી અને ઉડિયા જ છે !

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s