વિશ્વ માતૃભાષા દિને વધાઇ-કલ્પના રઘુ

2010-krs-copy

 

 

 

વિશ્વ માતૃભાષા દિને વધાઇ

 

વધાઇ છે, વધાઇ છે, વધાઇ છે, વધાઇ છે,
માતૃભાષા પ્રેમીઓની વધાઇ છે,
માતૃભાષાની આજે વધાઇ છે.
જે માની તોલે આવે છે,
મારી લાગણીઓને વ્યક્ત કરે છે,
માના ગર્ભમાંથી મારી સાથે આવી છે,
એ માતૃભાષાની આજે વધાઇ છે.
જે થકી હું ઇશ્વર સાથે સંવાદ કરૂ છું.
મારા બાળકને હું વ્હાલ કરૂ છું,
અને મારા પતિને હું પ્યાર કરૂ છું,
એ માતૃભાષાની આજે વધાઇ છે.
જે ભાષા મારી ઓળખ છે,
જે ભાષા મને જીવાડે છે,
જે ભાષા મને જીતાડે છે,
એ માતૃભાષાની આજે વધાઇ છે.
મારી માતૃભાષા ગુજરાતી છે,
મારી માતૃભાષાનો મને ગર્વ છે,
મારી સંસ્કૃતિની એ ઓળખ છે,
એ ગુજરાતી ભાષાની આજે વધાઇ છે.
ઊંઆ ઉંઆ કરતા જન્મેલી,
હે રામ! કરીને જવાની છું,
ગુજરાતી ભાષા બોલતા બોલતા,
માટીમાં ભળી જવાની છું.
વધાઇ છે, વધાઇ છે,
એ ગુજરાતી ભાષાની આજે વધાઇ છે,
એ માતૃભાષાની આજે વધાઇ છે,
માતૃભાષાના પ્રેમીઓની આજે વધાઇ છે.

કલ્પના રઘુ

Advertisements

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ https://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in કલ્પનારઘુ and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to વિશ્વ માતૃભાષા દિને વધાઇ-કલ્પના રઘુ

  1. girish chitalia says:

    BESTWISHES.APPROPRIATELY <TIMELY ARRANGED. ALL  SUCCESS. 

       વિશ્વ માતૃભાષા દિને વધાઇ વધાઇ છે, વધાઇ છે, વધાઇ છે, વધાઇ છે,માતૃભાષા પ્રેમીઓની વધાઇ છે,માતૃભાષાની આજે વધાઇ છે.જે માની તોલે આવે છે,મારી લાગણીઓને વ્યક્ત કરે છે,માના ગર્ભમાંથી મારી સાથે આવી છે,એ માતૃ” | |

    Like

  2. વિશ્વ માતૃભાષા દિને ગુજરાતી ભાષી મિત્રોને અભિનંદન. ગુજરાતી ભાષાના સંવર્ધન માટે કામ કરી રહેલ બેઠકના સભ્યોને ધન્યવાદ.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s