સાંસ્કૃતિક સંઘર્ષ (૧૩) ભારત માને પત્ર -કલ્પનારઘુ

મા, મારી મા,

એવું તે શું છે, તારી ભીની માટીમાં? તારી માટીની મહેકથી મારું રોમરોમ તરબતર થાય છે. તારા સ્પર્શે ભીતરે અનેક સ્પંદનો જાગે છે.

મા, તું કેટલી વિશાળ છો? તેં કેટલું સમાવ્યું છે તારી અંદર? ખેતર, નદી, નાળા, વિશાળ સરોવર, પર્વત, ડુંગર અને મહાનગર. તારાથી સાત સમંદર દૂર વસેલો હું, હું એક તુચ્છ માનવ તારી યાદમાં ઝૂરૂં છું. કોઇ આવે મારા દેશથી તો એને ભેટવા દોડું છું. રખેને તારી માટી, તારો સ્પર્શ મને ફરી પાવન કરી દે. અને તારી આગોશમાં ભૂતનાં સંસ્મરણો તાજા થાય છે. એક રંજ કોરી ખાય છે આ તારા બાળને. મારો દેશભાઇ આ દેશમાં આવીને કેટલો બદલાઇ ગયો છે? અહીંની ધરતીનો મને ‘હાય’ કહે છે પણ મારો ભારતવાસી મારી સાથે આંખ પણ મીલાવતો નથી. મા, આ શું કળજુગની દેન છે?

માનવ ઉડતા શીખ્યો, તરતા શીખ્યો, લડતા ઝગડતા શીખ્યો, આકાશને આંબતા શીખ્યો, સ્વાર્થ હોય ત્યાં નમતા શીખ્યો, નવી સિધ્ધિઓ સર કરતાં શીખ્યો … પણ મારી મા, એક માનવ બનતા ના શીખ્યો. એક સાચો હિન્દુસ્તાની બનતા ના શીખ્યો.

પરંતુ એટલું સારૂં છે, આ ૨૬ જાન્યુઆરી અને ૧૫ ઓગસ્ટ જેવા રાષ્ટ્રીય તહેવારોની ઉજવણીમાં સૌ ભારતીયો, ભેગા મળીને તને યાદ તો કરે છે! રાષ્ટ્રધ્વજને વંદન તો કરે છે! તને મુક્ત કરવા માટે રેડાયેલા લોહી કે જેની બુનિયાદ પર મારી મા સ્વતંત્ર બની હતી તે તારાં પનોતા પુત્રોને યાદ તો કરે છે! અને મા તારી યાદ મને તાજી થાય છે અને મને થાય છે કે હું વિશ્વમાં જ્યાં પણ હોઉં, સ્વર્ગ તો મા તારાં ચરણોમાં જ છે … ચરણોમાં જ છે.

એક ભારતવાસી

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ https://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in કલ્પનારઘુ, ડાયાસ્પોરા and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s