(૧)મારુ વતન -પ્રજ્ઞા મારફતીઆ

   મારુ વતન બહુ ન્યારું છે,
   ને દુનિયાનું એપ્યારું છે,
   કરતુ એનું ધાર્યું છે,
   નામ કમાયું સારું છે.
   ચાર દિશાની ખુબ વિવિધતા,
   ભાષાથી માંડી રીતભાતમાં,
   પણ પ્રેમની હુંફમાં પરોવાતા,
   લોક એકબીજામાં સમાતા
 સૂર્યશક્તિ અપાર છે,
 ઋતુચક્રની ધાર છે,
 નદી ઝરણા અપરંપાર છે,
 ઈશ્વરે આપેલું વરદાન છે.
 પાકથી લહેરાતા ખેત છે,
 પક્ષીઓનો ચહેકાટ છે,
 ફૂલોનો મહેકાટ છે,
 કુદરતની આ દેન છે.
 મંદિરોની હારમાળ છે
 કર્મકાંડ જાતજાત છ
 શક્તિ ને ભક્તિનો મેળ છે
 આધ્યાત્મિક વિચારોની લહેર છે
 હા, આ મારુ વતન છે,
 પ્રેમથી મને પોકારે છે,
 કોટી કોટી પ્રણામ છે,
  ભારત એનું નામ છે.
પ્રજ્ઞા મારફતીઆ
    ઇન્ડિયા
Advertisements

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ https://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in ડાયાસ્પોરા and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to  (૧)મારુ વતન -પ્રજ્ઞા મારફતીઆ

  1. Fulvati says:

    બહુ સુંદર રચના

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s