હાસ્ય સપ્તરંગ (૩૨)માજી ચાલ્યાં રેડિયોઘર – મેઘલતા મહેતા

પગમાં મોજા  ડીલપર શાલ,માથે વીટીયું મફલર લાલ

ડગમગ ડગમગ થાતા પાય,માજી ચાલ્યાં રેડિયો ધામ

હાથે લાકડી લથડે ચાલ,શરદીથી નાકે મુડદાલ

વહેલા મોડા પહોચ્યાં પાર,માજી ચાલ્યાં રેડિયો ધામ

સ્ટુડિયોમાં સહું તાજામાજા,માઈકથી થાતા આઘાં પાછા

ત્યાં તો માજી આવી પહોચ્યાં,ઝટપટ લાગ્યાં પાર્ટ વાંચવા,

પણ વંચાતું  ઊંધુંચત્તું ,સાચું પાનું જાતું ખસી

ત્યાં માજીને ઠોકર વાગી,ઉઠાડયાં એમને હળવે હસી

માજી તમારું કામ નહીં શરદી સાથ કાંઈ થાય નહિ

આર્થાઈટીસથી ઉઠાઈ  નહીં,મોતિયો આંખે વંચાય નહિ

હાશ કરીને ઉભા થયાં,બાજુ પર જઈ બેસી ગયાં

નિરાશ થયો નાટકિયો જીવ  કહેવું રહ્યું હવે શિવ શિવ

નાટ્યનું વાંચન શરુ થયું પાત્રએક ત્યાં ખૂટી પડ્યું

કોઇથી યોગ્ય વંચાય નહીં,પાત્રની પૂરણી થાય નહીં

માજી ખૂણે ઝોકા ખાય,ને નિરાશા માં ડૂબકા ખાય

ત્યાં માજીને છીંક આવી,સહુને માજીની યાદ આવી

માજીને અંતે પાત્ર મળ્યું ,માજીને તો ભાવતું મળ્યું

માજીની ઉમર પાંસઠ વરસ, ને પાત્રની ઉંમર પચીસ વરસ

જ્યાં ત્યાં રેકોડીંગ પૂરું થયું પણ દિગ્દર્શકનું મન ડંખ્યું

જો કે સંભાળનારે એમ કહ્યું પચીસનું પાત્ર પંદરનું રહ્યું

મેઘલતાબેન મહેતા

 

2 thoughts on “હાસ્ય સપ્તરંગ (૩૨)માજી ચાલ્યાં રેડિયોઘર – મેઘલતા મહેતા

  1. Nice poem: that reminds me of my mother. She loves to sing and learn new things at age 87.. If you had shown Maji’s age up to 85 that would have been better suit for the word Maji.. But I enjoyed a lot.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.