હાસ્ય સપ્તરંગી -(21-શીખી લઈએ રોહિત કાપડિયા

પ્રેમ, લાગણી અને સંવેદના જ્યાં દિન-પ્રતિદિન ઘટતાં જાય છે. સુખ જ્યાં ચપટી જેટલું અને દુઃખ જ્યાં સૂંડલા જેટલું છે ત્યાં ખુશ રહેવાં માટે પહેલાં તો હસતા રહેવાનું શીખવું જરૂરી છે. કંઈક આવા જ વિચારથી કરેલી એક નાનકડી રચના મોકલું છું. જો વિષયને અનુરૂપ લાગે તો જ પ્રકાશિત કરશોજી.
                                                                                 રોહિત કાપડિયા
                                                                      શીખી લઈએ 
                                                                ————————
                                                દુઃખ, દર્દ ,વેદના તો જીવનમાં આવતાં જ રહેશે,
                                                ચાલો, હર હાલમાં હસતાં રહેવાનું શીખી લઈએ.
                                                ચપટી જેટલાં સુખ સામે દુઃખ ભલે હો સૂંડલા જેટલાં ,
                                                થોડાને ઘણું માની, હસતાં રહેવાનું શીખી લઈએ.
                                                 ફૂલોની જેમ કંટકોને પણ દિલથી અપનાવી લઈએ,
                                                 ચાલો નફરત ભૂલીને, હસતાં રહેવાનું શીખી લઈએ.
                                                  ભેગું કરેલું બધું જ આખરે અહીંયા જ રહી જવાનું,
                                                  ચાલો, ત્યાગનાં રસ્તે હસતાં રહેવાનું શીખી લઈએ.
                                                  જીવન મળ્યું છે તો શાને ઝિંદાદિલીથી ન જીવવું,
                                                  ચાલો, મોતને ભૂલીને  હસતાં રહેવાનું શીખી લઈએ.
                                                                                                             રોહિત કાપડિયા

1 thought on “હાસ્ય સપ્તરંગી -(21-શીખી લઈએ રોહિત કાપડિયા

  1. “ફૂલોની જેમ કંટકોને પણ દિલથી અપનાવી લઈએ,
    ચાલો નફરત ભૂલીને, હસતાં રહેવાનું શીખી લઈએ”

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.