હાસ્ય સપ્તરંગી -(૧)”ટીખળ” -રશ્મિ જાગીરદાર

આ મહિનાનો વિષય -હાસ્ય સપ્તરંગી માં શુભ શરૂઆત

“ટીખળ”

અમસ્થા  અમસ્થા જ મનમાં થયું કે,

લાવોને થોડું ટીખળ હું કરી લઉં !

જાતાં ‘તાં  રસ્તે તો રોક્યાં તમોને ,

ને પૂછ્યું, “શું નામ તમારું કિયા ગામના છો?”

પણ તમે તો તોબા, નીકળ્યાં ગજબનાં ! 

કહ્યું -“નામ, ગામ બધું પડતું મુકોને, 

હવે તો સજન તું મારો હું સજની તમારી!

કહો ક્યારે મળીયે અમારા પિતાને?

ને પછી કંકોત્રી છપાવી પરણી જ જઈએ.”  

“અરે! પણ વાત મારી તો સમજો , મને તો 

અમસ્થા અમસ્થા જ મનમાં થયું કે,

લાવોને થોડું ટીખળ હું કરી લઉં,

કાન પકડી ને માફી હું માગું મુજને જવાદો 

આમ ધરાહાર મારે માથે ના પડશો” 

“પણ કેમ? ઝટ મંગની પટ વ્યાહ થઇ જવાદો” 

“ના રે, પછી એમાં તો ઝટ ઝગડા પટ તલાક !!!

તમે પ્લીઝ  થોડું સમજો, મને તો 

સાચે જ અમસ્થા અમસ્થા મનમાં થયું કે ,

લાવોને થોડું ટીખળ હું કરી લઉં.

રશ્મિ જાગીરદાર  

 

Advertisements

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ https://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in "બેઠક "​, રશ્મિબેન જાગીરદાર, હાસ્ય. Bookmark the permalink.

3 Responses to હાસ્ય સપ્તરંગી -(૧)”ટીખળ” -રશ્મિ જાગીરદાર

  1. P.K.Davda કહે છે:

    અરે બાપ રે ! આવું ટીખળ તો ભારે પડી જાય !!
    સરસ નવો વિષય અને સરસ રજૂઆત !

    Liked by 1 person

  2. અંતે ‘તો હું પણ કરૂં ટીખળ’ કેમ રહેશે?

    Liked by 1 person

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s