ગયા મહિનાનો વિષય -કવિતા(21)(22)-જયવંતી પટેલ

                                                                                    સીમા

વચને બાંધી સીમા
સમયે ટકોરી સીમા
સંજોગોએ વણી સીમા 
તકદીરે ન સાંધી સીમા
સંસ્કાર નારીની સીમા
સપનાએ પણ રચી સીમા
ગાવા અને ચાહવાની સીમા
પ્રેમ વ્યક્ત કરવાની સીમા
ઉછરે  મનના રાફડામાં સીમા
ક્યાં ક્યાં ડંસે સાપણ સીમા
ધરતી આંગણ માનવીના મન
બધાની આ ઘડીક મિલનવેળા,
વાટમાં વચ્ચે ક્યાં આવી સીમા ?
**************************************

–ફાધર્સ ડે  — 

ડેડી, તમે મને કેમ કહયું નહીં કે

તમે જાવ છો ?

ડેડી, તમે મને ગુડબાય કર્યા વગર

ચાલ્યા ગયા ?

તમે શા માટે ગયા ?

અને તમને યાદ કરી હું કેટલું રડી !

હવે હું રીસાઈશ તો મને કોણ મનાવશે ?

મને એમ કે મારો પ્રેમ તમને મારાથી

વિખૂટા નહીં પડવા દયે

પણ હું ખોટી પડી

હું તમને કેટલી ચાહુ છું.

આજે પણ ખૂબ ચાહું છું અને ચાહીશ

તમારી વાટ જોવ છું.

 મારા હૃદય માં તમારું સ્થાન અનેરું છે.

એ સ્થાન કોઈ નહીં લઈ શકે.

તમે ગયા ત્યારે મારું નાનકડું હ્નદય

ચૂરેચૂરા થઇ ગયું હતું.

પણ ડેડી ! હું એમ માનું છું કે

તમે એકલા નથી ગયા

તમારી સાથે મારો પણ એક અંશ

તમારી સાથે આવ્યો છે.

ડેડી મારામાંથી તમને કોઈ છુટા નહિ કરી શકે !

તમે કહ્યું હતું ને!

ડેડી  કોઈ દિવસ ચીટીંગ નથી કરતા.

પણ

તમે પણ  મારી સાથે ચીટીંગ કર્યું છે.

જે દિવસે તમે મને છોડીને પ્રભુને પ્યારા થઈ ગયા.

એક વિયોગી દીકરી

જયવંતી પટેલ

4 thoughts on “ગયા મહિનાનો વિષય -કવિતા(21)(22)-જયવંતી પટેલ

  1. બન્ને કવિતા ખૂબ સરસ લાગી. બન્ને ઊર્મિકાવ્ય શ્રેણીમાં આવે.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.