આ મહિનાનો વિષય -કવિતા(11,12) જો – તો – ડો. ઇન્દુબાલા દીવાન

ઇન્દુબેન આપનું બેઠકમાં સ્વાગત છે.
મિત્રો બેઠકના નવા સર્જક ઇન્દુબાલા દિવાન ને આવકારશો ,એમનું સમસ્ત જીવન ગુરુકુળનાં શિક્ષક અને પ્રોફેસર તરીકે પસાર થયું છે. એમણે સાહિત્યમાં Ph.D કર્યું છે. હાલ ૭૯ વર્ષે પણ લેખન તથા વાંચનનો એટલો જ શોખ છે.અને સર્જકો આપનો હુંફાળો આવકાર પ્રતિભાવમાં દાખવશો.
જો – તો 
                                                    સૂંઘવાનો જો ખરો સંબંધ છે
                                                                તો
                                                     આકડાનાં ફૂલમાં યે ગંધ છે.
                                                     સ્પર્શવાનો જો ખરો ઉમંગ છે
                                                                  તો
                                                     કંટકોમાં યે મખમલી સંસ્પર્શ છે.
                                                     દ્રષ્ટિને માંડ્યા તણો જો તંત છે
                                                                   તો
                                                      કીકીયુમાં યે ભર્યા નવરંગ છે.
                                                     કાળને વાગોળવામાં જો સંગ છે
                                                                   તો
                                                      પાનખરના છમ્મ લીલા રંગ છે.
                                                                                             ડો. ઇન્દુબાલા દીવાન
                                                   પ્રેમની ગતિ 
                                               ——————–
                                        ઘડીક આમ અને ઘડીક તેમ,
                                        કેવી ગતિ ધરાવતો હોય છે પ્રેમ
                                        ક્યારેક એવું ઘેરાય છે આભ
                                        જાણે હમણાં તૂટી પડશે અનરાધાર
                                        ત્યાં તો બીજી જ ક્ષણે વીખરાય
                                        સૌ સાજ અને ઉતરે કાળ કરાલ
                                         એક તારું યે કેવું રૂપ છે પ્રિય
                                         ક્યારેક છલોછલ ક્યારેક ખાલી .

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ https://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in કવિતા-૧ and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to આ મહિનાનો વિષય -કવિતા(11,12) જો – તો – ડો. ઇન્દુબાલા દીવાન

  1. tarulata says:

    tmara kvyo prgt krta rho,srs che.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s