આ મહિનાનો વિષય -કવિતા(10) સરયૂ પરીખ

-એક વેંત ઊંચી-

અસુખ   અડકે  ના  મારે  અંતરે
જીવન  ઝંઝાળ  જાળ  જગત  રે
ઉડતી  રહું  એક  વેંત  ઊંચી   કે,
સરતી    રેતીની   સરત  સેર  રે

સરખા   ઉજાસ   મારે   આંગણે
નહીં  રે  પડછાયા  મારી  પાંપણે
પહેલા   આપીને  લીધું   આપણે
છૉડીને    સ્વાર્થ   દહર   બારણે

વટને   વેર્યુ   રે   ઉભી   વાટમાં
માફી  લળી  મળી હળી  વાસમાં
ઈશના    અનેક   રૂપ    રાસમાં
એક એક  શ્વાસ એના  પ્રાસમાં 

ક્ષણ  ક્ષણના  સ્પંદનો  સુગંધમાં
નવલ  નવા  સર્જન  શર  બુંદમાં
છોપહેરી  ઓઢી   ફરૂ  વૃંદમાં
એકલી   મલપતી    મનૉકુંજમાં

                                       ——–    “અખંડ આનંદ” જુન ૨૦૧૬

સરત=સ્મૃતિદહર=દિલ, શર=પાણી

આ જગતે સુખમાં રહેવાનાં અનેક રસ્તાઓ દર્શાવતી સરયૂબેન ની કૃતિને જેમ વાંચતો ગયો તેમ સમજાતુ ગયું કે સુખ તો ધરબાયુ છે મનોકુંજમાં અને તેને પામવાનાં રસ્તાનો ઉઘાડ નીકળે છે પહેલી કડીમાં

ઉડતી  રહું  એક  વેંત  ઊંચી   કે,
સરતી    રેતીની   સરત  સેર  રે

જીવન તો ઝંઝાળ ઝાળથી ભરેલું છે. તે ઝાળ ના લાગે તે માટે તેનાથી એક વેંત ઉંચી ચાલે છે અને સંસાર તો સદા સરતો રહે છે તેની સાથે સરતા રહેવું બુધ્ધિમાની છે

બીજી સરળ રીત આજમાં રહેવામાં માનતા તેઓ કહે છે સરખા ઉજાસ મારે બારણે નહીં કોઇ પડછાયા (ભૂતકાળ) મારી પાંપણે…

સરખા   ઉજાસ   મારે   આંગણે
નહીં  રે  પડછાયા  મારી  પાંપણે

ત્રીજી રીત એવી કહી કે જે સંસારની રીત કરતા ઉંધી છે. લોકો પહેલા આપો વાળી વાત કરે છે જ્યારે કવયિત્રી કહે છે ..

પહેલા   આપીને  લીધું   આપણે
છૉડીને    સ્વાર્થ   દહર   બારણે

ચોથી વાત વટને વેરવાની છે.. જે સહજ નથી..કારણ કે સ્વમાન ક્યારે અભિમાન માં ફેરવાઇ જતું હોય છે તે સંસ્કાર ઘડતર અને સ્વભાવાધિન હોય છે. માફી માંગી  હેતે મળી સાથે રહેવામાં અનન્ય સુખ છે

વટને   વેર્યુ   રે   ઉભી   વાટમાં
માફી  લળી  મળી હળી  વાસમાં

આ બધુ કરવા મન ને કેળવવાની વાત બહુ સહજ રીતે કહે છે ..દરેક જણ ઇશનો અંશ છે.તેમ સમજીને કે મન ને સમજાવી કરવા જેવું બધું કરો..રહો સૌ સાથમાં પણ એકલી મલપતી  રહું મનો કુંજમાં

ક્ષણ  ક્ષણના  સ્પંદનો  સુગંધમાં
નવલ  નવા  સર્જન  શર  બુંદમાં
છોપહેરી  ઓઢી   ફરૂ  વૃંદમાં
એકલી   મલપતી    મનૉકુંજમાં

બહુ સરસ વાત! અભિનંદન અને સલામ તમારા કવયત્રિ કમેને

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ https://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in કવિતા-૧, સરયૂ પરીખ and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to આ મહિનાનો વિષય -કવિતા(10) સરયૂ પરીખ

  1. tarulata says:

    srs kavy.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s