“ગૌરવ દિવસ “

માનનીય વિજયભાઈ / પ્રજ્ઞાબેન,
                  કુશળ હશો.
                          મા સરસ્વતીની અસીમ કૃપાથી , અનેક વિદેશસ્થિત પણ દિલથી સંપૂર્ણ દેશપ્રેમી એવી કલમો દ્વારા રચાયેલ સુંદર કૃતિઓ જ્યારે પ્રજ્ઞાની પ્રવીણતા થકી એક દળદાર ગ્રંથમાં સંકલિત થાય છે ત્યારે માતૃભાષાનો અનેક હેમવંત તેજસ્વી કિરણોથી ઝળહળતો સૂર્યરથ વિજયપથ પર આગેકૂચ કરતો સફળતાના શિખરે પહોંચી નવી ઊંચાઈને આંબે એ જ પરમાત્માને અંત:કરણથી પ્રાર્થન,આજનો દિવસ “ગૌરવ દિવસ ” તરીકે ગુજરાતી ભાષાનાં ઇતિહાસમાં સુવર્ણાક્ષરે અંકિત થશે. બેન પ્રજ્ઞાબેન, વિજયભાઈ, હેમાબેન, પ્રવિણાબેન તથા કિરણભાઈને સાચા દિલથી લાખો સલામ. ભવિષ્યમાં પણ ગુજરાતી ભાષાની મીઠી માધુરી સુગંધને આ રીતે જ વિશ્વભરમાં ફેલાવો એ જ શુભેચ્છા.
                                                                     રોહિત કાપડિયા

1 thought on ““ગૌરવ દિવસ “

 1. Dear Pragnaben and Sharadbhai,

  We congratulate personally to Pragnaben yesterday, but could not resist to write and express our sincere congratulation for all your hard work for ” Gujarat Din” and presenting the beautiful
  drama. The scripts, the scene and the acting of all the participants were outstanding and superb.Especially the dialog and acting of Sharadbhai about mother, missing the friends and “Vatan”were such that, we could not stop the tears in our eyes. Pragnaben’s your role and dialog were so true in the real life counseling and guiding as a mother. Urjit Trivedi’s acting was also superb. Three of you took us to our childhood to the US-life…all famous childhood songs ….and Dimple Patel’s role of daughter is so real that “Dikari” brings us to real situation and with her true feelings bring back to the real situations to live and adjust to reality to be happy. All were really superb, no words to express.

  We went to Padmaben and shared all the pictures that I took of the program, some clips of your drama too. Also presented her award of participant in the Mahagrant’s articles and poems.
  I am sharing her photos here.

  Urvashi & Bhupendra Shah

  MANTRA FOR HEALTHY LONG LIFE:

  Pray to God ,
  Love & Share, Be Happy & Laugh
  Do Yoga & Exercises , Eat Healthy Food
  Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.