ચશ્માં- જયવંતી પટેલ –

ચશ્માં

બાળપણનાં પાંગરે ચાલતી હું

જુવાનીના જોશમાં દોડતી હું

જોતી નાના મોટા માનવોને

ચશ્મા લગાડી ફરતાં બહુ

સહજ વિચાર આવતો નિજને

શા માટે આટલી સુંદરતા સ્વમુખની

ચશ્મા પહેરી ઝાંખી કરે છે આ સહુ

વ્યોમ વાદળી હું નીરખું

સપ્તરંગી મેઘધનુષને

સોનાનો સૂરજ આકાશે તપતો

ચોમાસામાં જળજળ બંબાકાર  થતો

મારી આંખો સૌમ્ય શીતલતા અનુભવી

એમ વિચારતું – શા માટે મને દેખાય તે

બાકી સર્વે ન જોઈ અનુભવી શકે એ

કેટલો આહલાદક ખુશનુમા સમીર છે

આંખો ઠારે તેવો અમીર છે

ત્યાં તો દિવસ એક ઝાખું દેખાયું

તપાસ કરાવી ત્યારે સમજાયું

ચશ્મા પહેરવા અનિર્વાય થયા

કાન મારાં રાતાચોળ થઇ ગયા

નથી ગમતાં ફાવતાં આ ચશ્મા

તો કઢાવો કોન્ટેક લેન્સ વળતા

નહીં પહેરવા પડે આંખો પર ચશ્મા

કોઈને ખબર નહિ પડે રંગ તમારી આંખોનો

તમને ગમે તે રંગે રંગી દયો

તમારા પોકેટને અને નયનોને

હવે મારા ચશ્મા વગર મને જરાયે નથી ગમતું

મારાં જીવનનો સારથી હવે

તેનાં વિના પગલું ન માંડવું ગમે

ત્યાં તો એક દિવસ ચશ્મા મારા ચોરાઈ ગયા

મારી નાનકડી દુનિયાના કમાડ ઢંકાઈ ગયા

શું નીરખું ? શું પઢું ? શું  રંગુ ?

ન ખાળી શકી અશ્રુ તણા વહેણને

હવે સમજાયું શા માટે આટલા પ્રેમથી સહુ

ચશ્મા પહેરી રોફ મારે છે બહુ

ધોળી લાકડી લઇ ચાલતો કિશોર કે વૃધ્ધ
લાગે છે થડકો દિલમાં એને જોઈ અંધ
દોડી જઈ મદદ કરું એને
સંભાળીને રાખું મારા નવા ચશ્માને.

જયવંતી પટેલ

1 thought on “ચશ્માં- જયવંતી પટેલ –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.