ડાયાસ્પોર’ અછાંદસ કાવ્ય …(6)આરતી રાજપોપટ

પાલક માં
એક હળવો આંચકો ને
છુક છુક …
ઉપડીતી ટ્રેન,ને ચાલી તી હું
માં-ભોમ થી દુર …
નવ-દેશ ,નવ-ભૂમિ રચવા નવજીવન …
અહા !
કેટલા વર્ષો વીતી ગયા…
છોડી આવી તી તે જન્મભૂમિ,
અહી બની કર્મ ભૂમિ ..
ના વિદેશ ની ધરતી નહિ
બંને છે મારી ભારત
માતા ની જ સંતાન !!
એક માં તો બીજી
“માં”સી (પાલક મા )
એવીજ આબોહવા એવીજ મીઠાસ
જેટલી સમાનતા એટલીજ
અલગતા..!!
એકે આપ્યું શૈશવ ,યૌવન ભણતર..તો બીજે પામ્યું
પૂર્ણત્વ ,માતૃત્વ ગણતર…
ખુશ છું, સંતુષ્ટ છું..
જાઉં વર્ષે દહાડે મારી ” માં”
ને મળવા…
સંભારણા ની
ઝોળી ભરવા…
પણ …
થાય થોડા દિવસ ને
બોલાવે છે મને કરી યાદ
જાણે માં યશોદા બોલાવે
કાન્હા ને પ્રેમે દઈ સાદ !
ને જયારે એરોપ્લેન ના પૈડા ધડધડા હત સાથે ઉતારે છે ત્યારે રોમાંચ ની એક મીઠી ધ્રુજારી થાય છે..
ને ભૂમિ ના ચરણ સ્પર્શ થતા
બાહ ફેલાવી મને આવકારે છે મારી પાલક માં !!!

આરતી રાજપોપટ

1 thought on “ડાયાસ્પોર’ અછાંદસ કાવ્ય …(6)આરતી રાજપોપટ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.