માં -હેમંત ઉપાધ્યાય

   માં 
 
 
મને  શબ્દ   એક જ વહાલો       માં
હોઠે   સુકાય  ના એક જઅક્ષર   માં
રાત   દિન  રટણ      એક   જ     માં
હર પલ  એક જ        સ્મરણ       માં
ખાતા પી તા  નામ એક જ        માં
રમતા   કુદતા    યાદ  એક જ    માં
પુસ્તક    માં પણ   દેખાય   મુજ ને    માં
ચારે    દિશા  એ    દીસે     મુજ ને   માં
 પૂનમ નો એ ચંદ્ર    ખીલ્યો
“માં ” નો મુજ સાદ  ઝીલ્યો
ગજાવી  ભૂમિ મેં  એ   સાદ થી 
તડપ્યું  દિલ    ખુબ  એ નાદથી  
ત્યાં તો મળી મને મારી માવલડી 
જોઈ એને  સુકાય  ના  હેમંત ની  આંખલડી 
 
 
 
ઓમ માં   ઓમ  
 
હેમંત ઉપાધ્યાય 
Advertisements

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ https://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in હેમંત ઉપાધ્યાય and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to માં -હેમંત ઉપાધ્યાય

  1. જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ…………

    Happy Mother’s Day…….

    Like

  2. NAREN says:

    maa te maa baki vagada naa vaa

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s