ભીતર  માં  છે ભારત -હેમંત ઉપાધ્યાય

                     
ભલે અંગ અંગ  ચમકે  અમેરિકા , ભીતર  માં છે ભારત 
દ્રષ્ટિ ,વાણી ,કર્મ   ડોલરિયા ,હૃદયે    રૂપિયો  ભારત  
હાય , બાય , ને વ્હાય કહેતો રહું ,”જય શ્રી કૃષ્ણ “નો નાદ ભારત  
મેગી ,નુડલ્સ ,પીઝા ચાઇનીઝ  ખાઉં ,પણ ખીચડી નો સ્વાદ ભારત  
મોઘી   કર ભલે   ફરતો રહું ,  પણ રીક્ષા   નો પ્યાર    ભારત  
કમાયો ભલે હું   હઝારો ડોલર , દાન દઉં માતૃભૂમિ  ભારત  
મહેલો તણા  ભલે  હો   મકાનો  , શેરી  પોળ ની યાદ ભારત  
અહી  કામ ના દામ ને દામ થી કામ , ઉત્સવ નો આનંદ   ભારત  
અહી  પૈસા થી પ્યાર ને પૈસા નો પ્યાર ,કુટુંબ તણો  પ્યાર  ભારત  
અંગ્રેજી ની વાણી ભારીને ભપકાળી , સંસ્કાર   ની સલામ  ભારત  
                                                              સંસ્કાર   ની સલામ  ભારત  
ઓમ માં   ઓમ  
 
હેમંત  ઉપાધ્યાય 
 
 

2 thoughts on “ભીતર  માં  છે ભારત -હેમંત ઉપાધ્યાય

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.