હું -એન.આર.આઈ -દર્શના ભટ્ટ.

બેઠકનો આ મહિનાનો વિષય: તમારે “ડાયાસ્પોરા” અનુભૂતિ પર “અછાંદસ” કવિતા લખવાની
______________________________________________________
વતનની ગલીઓમાં
ફરતા ફરતા
આ ક્યાં આવી જવાયું !
દસકા એકની આવન
જાવનથી થાકી
છેવટે અહી
આવી જવાયું
એવા જ નભ ને ધરતી
એવા જ હવા ને પાણી
પણ આબોહવા અનોખી.
ભાવ અભાવ
પ્રેમ લાગણી
સુખ ને દુખની.
માપણી સાવ અનોખી.

સવારથી દોડતા
દેશમાં
હાઈવે ધમધમેં
ધરમાં નર્યું એકાંત.
નહિ આવરો
નર્યો જાવરો….
આઈપેડના સથવારે
સભર એકાંતને માનું
(મૈ ઔર મેરા આઈપેડ
તનહાઈ મેં અક્સર બાતે
કિયા કરતે હૈ..)

નોર્મલ અમેરિકન ડ્રેસ
અપનાવ્યો
છતા સાડી પહેરે “માણસ ” લાગુ.
ગાડીમાં તો બેસું
પણ
મારા એકટીવાને તરસું.
શિયાળે મન કકળે
“શું દાટ્યું ‘તું તે અહી આવ્યા ”
એજ philadeifia ઉનાળે
સ્વર્ગથી સુંદર લાગે.
ધોળા કાળા પીળા ભૂરા
માનવ રંગો ની રંગોળી
સ્વતંત્રતા ને સમાનતાના
આચરને શોભે

ચુંટણીના વર્ષમાં
વતન જેવો માહોલ નથી
પણ…
ટ્રમ્પ લાલુની ખોટ પૂરે .

બસ….
ચારે તરફ વિસ્તરેલી
લીલી છમ શાંતિમાં
રોબીનના ટહુકામાં

વતનના આંગણામાં
આંબા પરની
કોયલની પંચમ
ક્યારેક …
અશાંત કરી દે છે
એટલું જ….

4 thoughts on “હું -એન.આર.આઈ -દર્શના ભટ્ટ.

  1. આ માત્ર તમારી વ્યથા-કથા નથી, દરેક એન.આર.આઇની વ્યથા છે, મજબુરી છે… હા, અહીંના જન્મેલાઓને આ તકલીફ નથી, પણ, તેઓ એન.આર.આઈ નથી(!), સીટીઝન છે…..

    બહુ સરસ વર્ણન કર્યું છે….

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.