માઈફ્રોફીક્ષન વાર્તા-(64) સંવાદ–પી. કે. દાવડા

ખેતમલ અને કાનમલ બે રાજસ્થાની મિત્રો હતા. રાતે જમીને બન્ને વાતો કરવા ઓટલે બેસતા. ખેતમલ થોડી વાત કરીને પૂછે, “સુનીશા?” (સુણિયો શાહ?) તો કાનમલ જવાબ આપે, સંભાશા.(સાંભ્ળ્યું શાહ.)

વરસો બાદ ખેતમલને ત્યાં દિકરી જન્મી, એણે નામ રાખ્યું સુનિષા. કાનમલને ત્યાં દિકરો જનમ્યો, એણે નામ રાખ્યું સંભાશા. સમય જતાં બન્ને સંતાનોના લગ્ન કરી વેવાઈ બની ગયા, અને આમ સુનીષા-સંભાશા સંવાદ ચાલતો રહ્યો.

-પી. કે. દાવડા

Advertisements

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ https://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in પી. કે. દાવડા, માઇક્રોફિક્શન વાર્તા and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to માઈફ્રોફીક્ષન વાર્તા-(64) સંવાદ–પી. કે. દાવડા

  1. ટચુકડી સરસ માઈક્રો. વાર્તા !

    Like

  2. P.K.Davda says:

    ૬૪ શબ્દોની વાર્તાને ૬૪ મો નંબર મળ્યો! આનું નામ જોગસંજોગ !

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s