માઈકોફ્રીક્શન વાર્તા – (52)-પ્રમોશન -નિરંજન મેહતા

કંપનીના ચીફ મેનેજર ટૂંક સમયમાં રિટાયર થવાના હતા એટલે મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર શ્રી અનુપમે સ્ટાફને જણાવ્યું કે તે અંદરથી જ કોઈને આ માટે નક્કી કરશે અને બઢતી આપશે. ત્રણ ચાર જણમાંથી બધાને સ્વાતિ અને સુજાતા વચ્ચે સમાન તક લાગી હતી. આથી એક પક્ષ સ્વાતિ તરફ હતો જ્યારે બીજો પક્ષ સુજાતાની તરફેણ કરતો હતો.

અંતિમ ઇન્ટરવ્યુ વખતે સ્વાતિને લાગ્યું કે સુજાતાની તકો ઉજળી છે એટલે પોતાને કદાચ તક ન પણ મળે તો? એક વિચારે ઇન્ટરવ્યુને દિવસે સ્વાતિ સુજાતા પાસે ગઈ અને તેને બેસ્ટ ઓફ લક કહી કહ્યું કે તને કદાચ મારી સલાહ પસંદ ન પડે પણ તો ય જણાવું છું કે ધ્યાન રાખજે સાહેન યુવાન અને કુંવારા છે. કદાચ પ્રમોશન માટે કોઈ અજુગતી માગણી પણ કરી બેસે તો સંભાળજે કારણ પ્રમોશન કરતા આબરૂ મહત્વની છે. સુજાતાએ તેને નચિંત રહેવા કહ્યું અને વળતા બેસ્ટ ઓફ લક પણ કહ્યા.

સુજાતાનો પહેલો વારો હતો અને ધાર્યા કરતા તે લાંબો ચાલ્યો એટલે સ્વાતિ અકળાઈ કે શું તેણે કહેલ વાત એક હકીકત બની ગઈ અને તેણે તક ગુમાવી?

થોડીવારે સ્વાતિનો વારો આવ્યો. તેનો ઇન્ટરવ્યુ ધાર્યા કરતા સારી રીતે અને જલદી પતી ગયો એટલે તેને થયું કે તેની શંકા ખોટી હતી.

બીજે દહાડે તેને પ્રમોશનનો કાગળ પણ મળતા તે અંદરખાને ખુશ હતી ત્યાં સુજાતા પેંડાનું બોક્ષ લઇ આવી.

‘વાહ, મારા પ્રમોશનથી ખુશ થઇ તું પેંડા વહેંચે છે. આભાર.’

‘ના, આ પેંડા તો મારા પ્રમોશનના છે. હું શ્રીમતી અનુપમનું પદ પામી તે બદલ.’
નિરંજન મહેતા

1 thought on “માઈકોફ્રીક્શન વાર્તા – (52)-પ્રમોશન -નિરંજન મેહતા

  1. સસ્પેન્સભરી સુંદર વાર્તા….

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.