માઈક્રોફિક્શન વાર્તા (34)-ઘટસ્ફો-નિરંજન મહેતા

૨૪ ફ્લેટવાળી સોસાયટીમાં સમાચાર ફરી વળ્યા કે જનકભાઈના મમ્મીનું અવસાન થયું છે અને ૯ વાગે લઇ જશે.

૯ પહેલા ધીરે ધીરે સોસાયટીનો પુરુષવર્ગ કંપાઉંડમાં ભેગો થવા લાગ્યો અને અંદર અંદર ચર્ચા કરવા લાગ્યો કે અચાનક મંજરીબેનને શું થઇ ગયું? વળી કોક બોલ્યું કે કાલે સાંજે તો તેઓ બહારથી આવ્યા ત્યારે તો સાજાનારવા જણાતા હતા. તેમને કોઈ માંદગી હોય તેવા ખબર પણ ન હતા. ત્યારબાદ મંજરીબેનના માયાળુ અને મળતાવડા સ્વભાવની ચર્ચા થઇ.  કોઈકે તો બીજાને સહાયરૂપ થવાના તેમના સ્વભાવ વિષે પણ બોલી નાખ્યું. એકંદરે સૂર હતો મંજરીબેનના સદગુણોનો.

થોડીવારે મૃતદેહને નીચે લાવવામાં આવ્યો અને કંપાઉંડમાં ઉભેલા ચમક્યા કારણ તેની પાછળ સ્ત્રીવૃંદમાં મંજરીબેન ઉભા હતા. જો મંજરીબેન હયાત હોય તો કોણ મૃત્યુ પામ્યું એવો દરેકના મનમાં પ્રશ્ન થાય એ સ્વાભાવિક હતું. વળી મૃતદેહને જોઇને કોઈને અણસારો પણ ન આવ્યો કે આ કોણ છે? પણ પૂછવું કોને?

ત્યારે એક ઉત્સાહી ભાઈ જનકભાઈના પડોશી વિનોદભાઈને બાજુ પર લઇ જઈ પૂછ્યું કે વિનોદભાઈ માજારો શું છે? અમને તો એમ સમાચાર મળ્યા હતા કે જનકભાઈના મમ્મી મરણ પામ્યા છે અને અહી તો કોઈ બીજું જ છે.  

જવાબમાં જાણવા મળ્યું કે જનકભાઇના નહી પણ તેમના પત્ની સુનંદાબેનના મમ્મી મૃત્યુ પામ્યા હતા. એમનું કોઈ ન હતું એટલે કેટલાક વખતથી જનક્ભાઇના ઘરે જ રહેતા હતા. પણ માંદગીને કારણે પથારીવશ રહેતા હતા એટલે ઘર બહાર નીકળતા ન હતા. જનકભાઈ તેમને પોતાના માની જેમ સાચવતા એટલે કદાચ વોચમેનને ભૂલથી મમ્મી મરી ગયા એમ કહેવાઈ ગયું હશે.

‘કહેવું પડે જનક્ભાઈનું’ પેલા ભાઈથી બોલાઈ ગયું.
નિરંજન મહેતા

Advertisements

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ https://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in નિરંજન મહેતા, માઇક્રોફિક્શન વાર્તા and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s