માઈકોફ્રીક્શન વાર્તા(29)હેપી ફાધર્સ ડે!-ચીમન પટેલ ‘ચમન’

આ વર્ષે પહેલીવાર ‘ફાધર્સડે’ના દિવસે મારા મિત્રોના ‘ફાધર્સડે વીશ’ કરવાના ફોન સવારના પહોરમાં જ આવવા શરું થઈ ગયા હતા! મને પણ થયું કે લાવ મારા નજીકના ખાસ મિત્રો કે જે મારી ધર્મપત્નીના અવસાન પછી મારી ખાસ સંભાળ લેનાર થોડા મિત્રો હતા તેમને યાદ કરી કરી મેં પણ આ પ્રસંગને સાચવી લેવા ફોન શરું કરી દીધા. ‘હેપી ફાધર્સડે’ના મારા ફોનથી સહું ને આશ્ચર્ય પણ થયું!

        છેલ્લે એક મિત્રને ‘હેપી ફાધર્સડે’ની વીશ કરીને એમની વાચાળ પ્રકૃતિની જાણ હતી એટલે મારે સામે ચડી એમને કહેવું પડ્યું; “ચાલો, મારે હજુ બીજા મિત્રોને ફોન કરવાના બાકી છે એટલે વધારે વાત કરતો નથી!” ‘ઓકે’ કહી એમણે ફોન મૂકી દીધો! મનોમન હાશ થઈ અને હું હળવાશ અનુભવી રહ્યો હતો ત્યાં એકાએક મને સમજાયું કે આ છેલ્લા મિત્રને મે ‘હેપી ફાધર્સડે’ તો કહ્યું, પણ એમને તો કોઈ બાળક નથી!!

*****************

 

1 thought on “માઈકોફ્રીક્શન વાર્તા(29)હેપી ફાધર્સ ડે!-ચીમન પટેલ ‘ચમન’

  1. એમને ભલે બાળકો ન હોય પણ એમને પિતા તો છે અથવા હતા ને? હું તેવા મિત્રો કે સહેલીઓને હેપી ફાધર્સ ડે અને હેપી મધર્સ ડે જરૂર ઈચ્છું છું જેમને બાળકો ન હોય, કેમકે એ રીતે આપણે તેમને એવું ઇચ્છીએ છીએ કે હમેશા માતા પિતા ના આશિષ અને શુભેચ્છા ની છત્રછાયા તેમના ઉપર રયે.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s