ચાલો રમીએ હોળી -હેમંત ઉપાધ્યાય –

_DSC0040ચાલો     રમીએ   હોળી  
 
 
શબ્દો  ના રંગો થી  ‘ બેઠક ‘  માં   ચાલો રમીએ  હોળી 
ગીત ,ગઝલ અને   કવિતા  ની જમીએ    પુરણપોળી               ચાલો રમીએ  હોળી
શીખ ,શીખ્યો ,કે શીખવનાર અહીં  ફેલાવે છે    ઝોળી 
આ દેશ માં  ,શીખતા   સર્જક  ને  શોધે    પ્રજ્ઞા    ભોળી          ચાલો રમીએ  હોળી
શબ્દો  ઉગે   ભાષા  પ્રેમ થી ,કલ્પના   ઓને   ફંફોળી 
શણગારવા  ભાષા  અમે ,ભાવ આહુતિ  ને  ઢંઢોળી            ચાલો રમીએ  હોળી
પરદેશ માં  માતૃભાષા ના  બચપણ  ની  આ રંગોળી 
યુવાનીદેતી ભાષા  અમને ,શબ્દો     ને  ખોળી ખોળી        ચાલો રમીએ  હોળી
પૂજન કરવા   માતૃભાષા નું ,અમે કલમ    ઝબકોળી 
“બેઠક ” છે   “ડે કેર “સર્જકો નું ને આ વિદ્યાધરો  ની ટોળી      ચાલો રમીએ  હોળી
ઓમ માં   ઓમ 
 
હેમંત  ઉપાધ્યાય 

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ https://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in હેમા બેન પટેલ, હોળી and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to ચાલો રમીએ હોળી -હેમંત ઉપાધ્યાય –

 1. બેઠક ” છે “ડે કેર “સર્જકોનું …સરસ કલ્પના અને યોગ્ય સરખામણી !

  Like

 2. Fulvati says:

  સરસ કલ્પના છે.

  Like

 3. P.K.Davda says:

  વાહ હેમંતભાઈ, બહુ સરસ લખ્યું છે.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s