ચાલો રમીએ હોળી-કલ્પના રઘુ

 

happy-holi-dhuleti-2016-wishes-messages-for-lover

 

 

ચાલો રમીએ હોળી

અનીલના આગમનની સાથે,

ગઇ હોલીકા હારી,

મળ્યુ જીવતદાન પ્રહલાદને,

થઇ જીત ભક્તિની.

આવે સાથીઓ હોળી રમવા,

ગુલાલ સંગે દોડી,

કેસૂડા જળની, ભરી પીચકારી,

એકબીજા પર છાંટી.

હોળી રમતા રમતા સાથી,

ખાએ ખજૂરને ધાણી,

જીવન કેરા ત્રિવિધ તાપને,

મૂળથી નાંખે બાળી.

ફાગણના રસીયા ગાયે,

વ્રજનાં છોરા છોરી,

કાનને રાધા સંગે રંગી,

આજ મનાયે હોળી.

કલ્પના રઘુ

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ https://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in કલ્પનારઘુ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to ચાલો રમીએ હોળી-કલ્પના રઘુ

  1. P.K.Davda says:

    બહુ સરસ.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s