પત્ર ૧૨.. -માર્ચ ૧૯,૨૦૧૬

શબ્દોને પાલવડે

દર શનિવારે…..

કલમ-૨કલમ-૧

પ્રિય દેવી,

મારા ગયા વખતના પત્રમાં મારા સ્વભાવ વિરૂધ્ધ થોડી ગંભીર થઈ ગઈ હતી નહીહમણા જ પૂજ્ય મુરારીબાપુનું એક વાક્ય વાંચ્યું, ‘રડતાં તો જીંદગી શીખવશે, હસતા શીખો, સાહેબ.’બસ, એ મુજબ હંમેશા હસતીરમતી નીનાને જીંદગીએ રડતા શીખવ્યું છે તેનો આછેરો ચિતાર આપ્યો.બાકી તો જો તુમ હંસોગે તો દુનિયા હંસેગી, રોએંગે તુમ, તો ના રોયેગી દુનિયાને હંમેશા હું અનુસરું છું.

હવે આવું તારા પત્રના વિષયો તરફસાચ્ચે જ તારા મોટાભાઈએ રાખેલા દીવાદાંડી સમાન વાક્ય– ‘એ દિવસો પણ વહી જશે’ ને સલામ. એ વાક્ય વાંચવું હેલું છે પરંતુ જીવનના કેટલાંક વળાંકો પર આવું હકારાત્મક વલણ રાખવું કેટલું મુશ્કેલ છે તેનો સ્વાનુભવ પણ છે.

હવે તેં લખેલા પેલા ભારતીય છોકરાની પ્રમાણિકતાની વાત. પૂ.પાંડુરંગ શાસ્ત્રીએ કરેલી એક વાત યાદ આવી. તેમણે કહ્યું હતું કે

View original post 605 more words

Advertisements

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ https://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s