યુ આર માઈ વેલેન્ટાઈન-કઈ કહેવાની જરૂર નથી-પ્રજ્ઞા દાદભાવાળા

Presentation1

યુ આર માઈ વેલેન્ટાઈન-“કઈ કહેવાની જરૂર નથી”

“કઈ  કહેવાની જરૂર નથી” 

શબ્દોમાં પ્રેમ રણકે નહિ તો કંઈ નહિ, 

મારો વિરહ કાળજે સણક્યા કરે, 

તે કઈ કહેવાની જરૂર નથી

અમારાથી અળગા રહો છો તો કંઈ નહિ 

વેલની જેમ વળગ્યા રહો છો,  

તે કઈ કહેવાની જરૂર નથી

આંખોમાં પ્રેમ છલકે નહિ તો કંઈ નહિ, 

તમારી ચાતકની નજરું અમને શોધે

તે કઈ  કહેવાની જરૂર નથી

વરસાદની જેમ વરસો નહિ તો કંઈ નહિ, 

ભીની લાગણીના પૂરમાં તણાવ છો

તે કઈ કહેવાની જરૂર નથી

કાળજે સણક્યા કરે, 

ચાતક ગોત્યા કરે,

વેલ વળગ્યા  કરે,  

પ્રેમમાં  તણાયા કરે, 

શું હતુંકહો નહિ તો કઈ નહિ, 

પણ તમારી પ્રીતની હું છું જ હક્કદાર, 

 જાહેરમાં  કઈ કહેવાની જરૂર નથી

પ્રજ્ઞા દાદભાવાળા

Advertisements

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ https://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in પ્રજ્ઞા દાદભાવાળા, પ્રેમ એટલે પ્રેમ and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to યુ આર માઈ વેલેન્ટાઈન-કઈ કહેવાની જરૂર નથી-પ્રજ્ઞા દાદભાવાળા

 1. khub saras, pragnya ben.

  Like

 2. Kalpana Raghu says:

  ખૂબ સુંદર!?..તે કંઇ કહેવાની જરૂર નથી!!!

  Like

 3. Darshana Bhatt says:

  સ…રસ અભિવ્યક્તિ .

  Like

 4. DDhananjay surti says:

  pras saras besadyo che.

  Like

 5. Jigisha patel says:

  Prit. ni. Pahechan shabdo Shivay pan abhivykt that Che !!kya bat !!!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s