મહા ગ્રંથનું લક્ષ્યાંક-ફૂલવતી શાહ

Mom 75th birthdayમહા ગ્રંથનું  લક્ષ્યાંક  સમય કરતાં વહેલું થઇ  રહ્યું છે.” એ  સમાચાર આપણે  શ્રી વિજયભાઈની ઈ-મેઈલ થી શ્રી પ્રજ્ઞાબેન દ્વારા જાણ્યાં. અને  આ જાણી ને સૌ ને ઘણો જ આનંદ થયો હશે. મારી દ્રષ્ટી એ  આ સફળતાનાં  મુળમાં પ્રજ્ઞાબેનનો શ્રમ  સિંચાયેલો  છે.  જેમણે કદીપણ  લખ્યું  ન હોય તેની પાસે પણ કલમ પકડાવી છે. એમની  કાર્ય માટેની ધગશ અને ચીવટ  પ્રશંસનીય છે. તેથી  જ શબ્દો ના સર્જનને આટલા  બધા નાના મોટા લેખો મળ્યાં. મારા જેવી સાયન્સની વિદ્યાર્થિની કે જેને ભાષા પર જરાય પ્રભુત્વ ન હોય તેને પણ લખો – કઈ પણ લખો- હાથમાં પેન લેશો તો આપોઆપ શબ્દો જડશે. આવું પ્રેમ થી સાહસ કરવાનું પ્રોત્સાહન  એ જ આપી શકે. એમણે  સુતેલાને  જાગ્રત કર્યા છે.
       મેં  જ્યારે  જ્યારે લખ્યું છે ત્યાંરે  ટેવ  નહિ હોવાથી મોટા કદ નાં આર્ટીકલ નથી લખ્યાં છતાં મારા વિચારો વ્યક્ત કર્યા છે. જો કે એજ લખાણ જ્યારે ફરી ફરી વાચું છું ત્યારે તેમાં વધારો થાય એવા ઘણા વિચાર પણ  આવે છે, શબ્દો નાં સર્જન પર મુકાતાં પ્રત્યેક લેખ  વાંચવાનો ઘણો જ આનંદ આવે છે.  અને  ખરેખર સૌ લેખકોને મારા અભિનંદન .

ફૂલવતી શાહ

 

3 thoughts on “મહા ગ્રંથનું લક્ષ્યાંક-ફૂલવતી શાહ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.