જીવનની જીવંત વાત -(18)-પી. કે. દાવડા

અને હું બચી ગયો

૧૯૭૦ માં મુંબઈમાં જરમન કંપણી (Hoechst) હેક્સ્ટ ફાર્મસીનાexpansion નું કામ લાર્સન એન્ડ ટુબરોના કંસ્ટ્રક્શન વિભાગ ECC નેઆપવામાં આવ્યું હતું. હું એ પ્રોજેક્ટનો Resident Engineer હતો.

કંપનીના મેઈન ગેટથી જ કંપનીના કડક કાયદા કાનુનનો અંદાજ આવીજતો. એ સમયે ડો. વાઘનર નામના કંપનીના ડાયરેકટરની એટલી ધાકહતી, કે એમના નામ માત્રથી લોકો ડરતા. મને અગાઉથી આ બાબતનીજાણ કરવામાં આવેલી. કંપનીમાં સ્વચ્છતા માટેના નિયમો એટલા સખતહતા, કે એવા નિયમો એ અગાઉ કે એ પછી મેં ક્યારે પણ જોયા નથી.અમારો માલ સામાન લાવતી ટ્રકોના ટાયર કંપનીમાં ટ્રક દાખલ થાય તેઅગાઉ પાણીથી ધોઈને સાફ કરવા પડતા. આ કાયદાને લીધે અમારાસપ્લાયરો પણ માલ આપવાની આનાકાની કરતા. મજૂરો માટે જાજરૂ,કંપનીની બહાર બનાવવામાં આવ્યા હતા, અને સામાન્ય પેશાબ કરીનેઆવવા જ્વામાં પણ મજૂરોનો સારો સમય બરબાદ થતો.

એકવાર અમારો એક મજૂર કંપનીની અંદરના એકાંતવાળી જગ્યાએ એકઝાડની આડમાં સંડાસ કરી આવ્યો, અને એક સીક્યુરીટી ગાર્ડે એને પકડીપાડ્યો. મારા કાને આ વાત આવી, એટલે એટલું તો નક્કી હતું કે મારીResident Engineer તરીકે હકાલપટ્ટી થવાની જ. મને ડોક્ટર વાઘનરેબોલાવ્યો ત્યારે પણ મેં મનમાં નક્કી કરેલું કે માફી માગી લેવી અને જેકહે એ શાંતિથી સાંભળી લેવું.

મને ડોકટર વાઘનરે પૂછ્યું, “તમને બનાવની જાણ છે?” મેં કહ્યું, “હાસાહેબ, અને મને એટલી પણ જાણ છે કે જાણી જોઈને કરવામાં આવેલોનિયમભંગ ન હતો, This was the failure of human system. હું કે તમેહોત તો પણ આવું જ થાય. (ટુંકમાં સંડાસ નીકળી ગઈ).” ડો. વાઘનરથોડીવાર મારી સામે જોઈ રહ્યા, પછી બોલ્યા, “એ મજૂરને અમારાદવાખાનામાં મોકલો, ડોકટર એને યોગ્ય દવા આપસે.”

અને હું બચી ગયો.

-પી. કે. દાવડા

Advertisements

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ https://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in પી. કે. દાવડા and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s