જીવન ની જીવંત વાત-(7)પન્ના શાહ

જીવન મણી

જીવન ની જીવંત વાત “બેઠક” નો વિષય . મને આવકાર મળ્યો તે પણ જીવંત વાત . જીવન મા મળવું અને મેળવવું એ બનાવ કહેવાય પણ મને તમે સૌ એ જે ભાવ સાથે આવકારી તેને આનંદ ની ઘટના કહેવાય . આ આનંદ ની હેલી ને “જીવનની જીવંત વાત ” આજીવન સહર્ષ યાદગાર રાખી એક રચના રજૂ કરવા માંગું છું .
“”જીવન મણી “”
સૂર્ય નું પ્રકાશવું , કળી નું ખીલવું ,
પુષ્પ નું પાંગરવું, ફૂલ બની મહેકવું ,
પક્ષી નું ઊડવું , નદી નું વહેવું ,
પવનનું ફરફર લહેરવું , સાગર નું ઊછળવું ,
ચાંદની નું ચમકવું, તારાઓ નું ટમટમવું ,
ઊષા નું આગમન, સંધ્યા નું ગમન,
સૂર્ય નું પુનરાગમન , ચંદ્ર નું શીતળમન,
બસ આનું નામ જીવન.!!!!!!
સુખ ને છલકાવે, દુખ મા પણ મલકાવે,
તેનું જીવન રહે સદા “”નંદંનવન ” .
એ ધર બને સદા “”મંગલમ “”

પન્ના શાહ
Panna .R Shah
( Aastha) આસ્થા “” ( 13.3.2005)

1 thought on “જીવન ની જીવંત વાત-(7)પન્ના શાહ

  1. સરસ કાવ્ય. સરયૂ
    (છેલ્લી લીટી… ધર ની જગ્યાએ..ઘર. સુધારો)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.