બેઠક  એટલે -હેમંત ઉપાધ્યાય

થઈ  ભેગા   અમે  સહુ  ,માં  સરસ્વતી ને નમન  કરીએ છીએ
શબ્દો ના શણગાર  થી    ગુજરાતી નું જતન   કરીએ  છીએ
કવિતા   ગઝલ કે વાર્તા  થી , સહુ ને  હરખાવીએ    છીએ
તાળી  ઓ ના  નાદ  થી અમેરિકા  માં  ગુજરાત  ને શણગારીએ છીએ
તન અને મન   ના  બોજ નું  ભાષા   થી વજન  ઉતારીએ  છીએ
ભરી દઈ  પ્રજ્ઞા  ના તરંગો  , જીવન ને  મહેકાવીએ  છીએ
ધ્યાન  થી  જ્ઞાન સુધી   ની  બોદ્ધિક   કસરત  કરીએ છીએ
ને વૈચારિક  અમૃત થી ભાષા ને     સજીવન કરીએ  છીએ
આ  દેશ માં  પણ વતન ની ખુશ્બુ    પ્રસરાવીએ   છીએ
ને સંસ્કાર  માં ભોમ  ના જન જન માં ફેલાવી એ છીએ
પ્રજ્ઞા  થાય છે    પ્રેરણા  ને કલ્પના ઓ માં રચીએ છીએ
ઈશ  ના રાજ માં વિજય ના  દીવડા કરીએ  છીએ
ના કોઈ વાળ ,વિવાદ ,છંદ કે અછંદ  સઘળું   માંણીએ છીએ
શબ્દ કંકુ ને હાસ્ય   ચોખા થી સરસ્વતી પૂજન કરીએ છીએ
               ઓમ   માં  ઓમ
હેમંત   ઉપાધ્યાય
બેઠક     એટલે
B      BAY  AREA
E      EDUCATIONAL
T      TRAINING  WITH
H     HUMOUR
A     AND
K     KNOWLEDGE
SECOND  MEANING
B    BAY  AREA
E    ENCOURAGES
T  THINK  TANK
H   HUMANS AS
A   AMBASSADORS OF
K   KNOWLEDGE
Advertisements

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ https://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in હેમંત ઉપાધ્યાય and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to બેઠક  એટલે -હેમંત ઉપાધ્યાય

  1. Kalpana Raghu says:

    V.nice,Hemantbhai.U always welcome!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s