પ્રેમે આખું વર્ષ વીતાવીએ – ફૂલવતી શાહ –

મિત્રો નવા વર્ષની શુભેચ્છા માત્ર એક દિવસ માટે નથી હોતી પરંતુ સમગ્ર વર્ષ આપણને લાગુ પડે છે  આ વખતે દિવાળી અને નવા વર્ષની ઘણી શુભેચ્છા આપણને સૌને મળી ઘણી મેં મારા કોમ્પુટર ના કારણે શબ્દોના સર્જન પર મૂકી ન હતી  તો હું મુકું તેમ માણતા જજો 

પ્રેમે આખું વર્ષ વીતાવીએ  

 નુતન  વર્ષે  નવાં જ  થઇને  ,એકબીજાને આનંદે મળીયે,

 જુના રાગ દ્વેષ દૂર કરીને, હસી-ખુશી સૌને વહેંચતા રહીએ .

 અજ્ઞાનનો  અંધકાર  દુર કરીને જ્ઞાનની જ્યોત જલાવીએ  

નિરાશા ખંખેરી, સદગુણો અપનાવી,આશા-દીપ પ્રગટાવીએ

 સૌને કાજે સુખ,  સમૃધ્ધી, આરોગ્ય અને દીર્ઘાયુ  ઇચ્છી 

 નવા વર્ષે  નવાં જ  થઇ,  પ્રેમે આખું વર્ષ વીતાવીએ  .

    હાર્દિક શુભેચ્છા સહ …

    ફૂલવતી શાહ  

4 thoughts on “પ્રેમે આખું વર્ષ વીતાવીએ – ફૂલવતી શાહ –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.